Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O FISKALIZACIJI: Predloženo je da primena zakona počne 1. januara 2022. godine


Predlogom zakona o fiskalizaciji stvaraju se uslovi za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. Predloženo je da primena zakona počne 1. januara 2022. godine.

Ministar je u Narodnoj skupštini Republike Srbije rekao da se predloženi model fiskalizacije zasniva na onlajn režimu koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi u realnom vremenu u trenutku prometa na malo.

To će, prema njegovim rečima, osigurati da se svaki promet dobara i usluga na malo, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

"Na ovaj način stvaraju se uslovi Poreskoj upravi za efikasno praćenje i kontrolu poreskih obveznika kod kojih postoji rizik od izbegavanja plaćanja poreza, kao i povećanje broja poreskih kontrola u samom sedištu poreskog organa, čime se smanjuje potreba za terenskim kontrolama", rekao je Mali.

Kaže da se zakonom predlaže proširenje obuhvata fiskalizacije na sve obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti i sve obveznike poreza na dobit pravnih lica, koji vrše promet na malo, s tim da je izuzetno moguće pojedine delatnosti izuzeti od obaveze evidentiranja prometa na malo u posebno opravdanim slučajevima.

"S obzirom na to da novi model fiskalizacije može stvoriti troškovi privredi, koji bi bili jednokratne prirode država je preuzela najveći deo tereta na sebe, te je u usvojenom budžetu za narednu godinu izdvojeno 3 milijarde dinara za subvencije privrednicima", rekao je Mali.

Predlogom zakona se smanjuju troškovi poslovanja na duži rok, ukida nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent, naglasio je ministar.

Izvor: Vebsajt RTV, 15.12.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija