Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU: Zakonom omogućeno finansiranje projekata emitovanjem državnih hartija od vrednosti


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu ("Sl. glasnik RS", br. 149/2020) predviđa mogućnost Srbije da finansira projekte emitovanjem državnih hartija od vrednosti. Opcija se odnosi na projekte koji su prethodno predviđeni Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 149/2020), i to u iznosima definisanim tim dokumentom.

Zakonom o javnom dugu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 i 91/2019) je već predviđena mogućnost zaduživanja Republike Srbije emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu radi finansiranja projekata, ali se izmenama razrađuju postojeća rešenja i istovremeno otklanjanju uočeni nedostaci njegove primene.

Tako će novim Zakonom biti omogućeno i drugim ministrima, ne samo Ministarstvu finansija, da zaključuje ugovor o kreditu, u slučajevima da "postoje opravdani razlozi da to".

Dodaju se i tačke koje Upravi za javni dug daju obavezu praćenja i analiziranja stanja na berzanskom i na regulisanom tržištu državnih hartija od vrednosti, ali i ovlašćenja da ukoliko primete neku nepravilnost u postupanju učesnika na primarnom tržištu, to prijave institucijama koje su nadležne za nadzor.

Ovaj Zakon stupiće na snagu 19. decembra 2020. godine.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 10.12.2020.
Naslov: Redakcija