Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "UPIS PRAVA SVOJINE U SKLADU SA ZAKONOM O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA I ZAKONOM O OZAKONJENJU OBJEKATA": 15. decembar 2020. godine


Kompanija Paragraf je održala 15.12.2020. godine vebinar sa temom "Upis prava svojine u skladu sa Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i Zakonom o ozakonjenju objekata".

Učesnici vebinara su se upoznali sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti i postupkom ozakonjenja objekata, oblicima svojine koji se upisuju u katastar, vrstama zemljišta, mišljenjima nadležnih ministarstava, mogućnostima povezivanja na veb servise Republičkog geodetskog zavoda, kao i sa aktuelnom praksom nadležnih organa. Na vebinaru je detaljno prikazan postupak upisa u katastar i postupka ozakonjenja, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i ukazivanjem na najčešće probleme sa kojima se stranke susreću u tim postupcima.

Predavači na vebinaru su bili:

• Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu,i

• Bojana Jakšić Kovačević, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

POSTUPAK OZAKONJENJA OBJEKATA

• Vidljivost objekta na satelitskom snimku kao preduslov za ozakonjenje,

• Odgovarajuće pravo na zemljištu i objektu,

• Tehnička dokumentacija potrebna za upis,

• Pregled elaborata od strane Republičkog geodetskog zavoda pre donošenje rešenja o ozakonjenju,

• Dejstvo i posledice zabeležbe zabrane otuđenja objekata koji su u postupku ozakonjenja,

• Rok za ozakonjenje objekata;

USPOSTAVLJANJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI

• Uspostavljanje katastra i provođenje promena,

• Jedinstvena evidencija, vlasnička evidencija, načelo pouzdanja,

• Da li nepokretnost mora biti legalna da bi bila upisana u katastar?

• Vrste zemljišta,

• Šta se podrazumeva pod pojmom "ostalo zemljište"?

• Mogući oblici prava svojine u katastru;

UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

• Uspostavljanje katastra nepokretnosti,

• Upis nepokretnosti i upis prava na nepokretnosti,

• Upisi koji zbunjuju (društvena svojina, mešovita svojina, "drugi oblici svojine"),

• Upis držaoca,

• Vrste zabeležbi i njihovo dejstvo (da li svaka zabeležba sprečava upis),

• Prethodni nerešeni zahtevi.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 15.12.2020.