Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o izmeni rešenja dozvole za lek


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o promeni naziva i/ili adrese proizvođača u periodu od 01.07. do 30.09.2020. godine (ONLINE)

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o izmeni EAN koda u periodu od 01.07. do 30.09.2020. godine (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 06.11.2020.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija