Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Zaposleni u izolaciji biće na bolovanju, sa 65 odsto plate. Kršenje mera kažnjavaće i komunalna milicija


Maska kao deo lične zaštite, kućna izolacija za pozitivne na koronu, kao i kućni karantin za one koji su bili u kontaktu sa zaraženima, biće obavezni i strogo kontrolisani, a oni koji se ogluše - sankcionisani. Administrativne prepreke zbog kojih dosad u praksi nisu mogle da se sprovedu mere Kriznog štaba za borbu protiv epidemije kovida 19 i da se kazne oni koji ih ne poštuju, prevazilaze se Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije.

Izmene relativno friškog Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti bile su iznuđene problemima u sankcionisanju onih koji krše protivepidemijske mere u vreme epidemije kovida 19. Trebalo je i zakonom regulisati nadležnost kontrole sprovođenja ovih mera.

Tako će, prema novom zakonu svi koji su do sada i pored toga što su pozitivni na SARS-KoV-2, ali bez simptoma ili sa lakom kliničkom slikom bolesti, slobodno šetali, morati u kućnu izolaciju. Ta mera važiće za sve inficirane koji nisu za bolnicu, a nalagaće je specijalista za infektivne bolesti ili drugi doktor, u skladu sa naredbom resornog ministra. Isti doktor će obaveštavati nadležnu epidemiološku službu, a ko će kontrolisati poštovanje ove mere propisaće Vlada Srbije.

U kućni karantin ići će svi koji su bili ili za koje postoji sumnja da su bili u kontaktu sa zaraženim. Ograničenje slobode kretanja i obaveza praćenja zdravstvenog stanja propisivaće se na 14 dana od poslednjeg sumnjivog kontakta. Meru, takođe, donosi infektolog ili drugi doktor i o njoj obaveštava nadležni institut za javno zdravlje, ali i sanitarnog inspektora, i to pismeno. U oba slučaja rešenje o izrečenoj meri je i potvrda o sprečenosti za rad, tokom koje osobi, ako je zaposlena, pripada nadoknada. To je "klasično" bolovanje za vreme kojeg se isplaćuje 65 odsto zarade.

Izmenama Zakona predviđeno je, takođe, da resorni ministar može da donese odluku o ograničavanju slobode kretanja u svim ustanovama kolektivnog smeštaja, a za kontrolu ove mere biće zadužena sanitarna inspekcija.

Pod najširom lepezom kontrole biće mere koje spadaju u ličnu zaštitu, što podrazumeva i zaštitnu masku u zatvorenom, kao i na otvorenom, ako je tako propisano. Njih će udruženim snagama kontrolisati sanitarna inspekcija, komunalna inspekcija i komunalna milicija.

Pored kazne za fizičko lice u visini od 5.000 dinara, propisane su i kazne za pravne subjekte i odgovorne osobe, od 30.000 do 300.000 dinara.

Izmenama Zakona predviđeno je da se zbog epidemije može odrediti preporučena ili obavezna vanredna vakcinacija protiv zarazne bolesti i to za sve ili za određene kategorije stanovništva. Dok su za sve ostale vakcinacije troškovi regulisani zakonima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, da su obavezne i besplatne ili preporučene koje osiguranici plaćaju, posebna imunizacija u vreme pandemije može se finansirati iz budžeta Srbije, u skladu sa posebnim aktom Vlade.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Radivojević, 10.11.2020.
Naslov: Redakcija