Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE": 13. novembar 2020. godine


Kompanija Paragraf je održala 13.11.2020. godine vebinar sa temom "Početak primene novog Zakona o sprečavanju korupcije".

Učesnici vebinara su se upoznali sa novim ovlašćenjima i proširenom nadležnošću Agencije za sprečavanje korupcije, novim zakonskim rešenjima u oblasti sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pravima i obavezama funkcionera prilikom izbora na funkciju i prestanka funkcije kao i dužnostima organa javne vlasti u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju, kumulacijom javnih funkcija, odnosno zabranom vršenja druge javne funkcije, obavezama funkcionera povodom prijavljivanja imovine i prihoda funkcionera, kao i pitanjima krivične i prekršajne odgovornosti povodom nepoštovanja propisa koji uređuju sukob interesa javnih funkcionera.

Predavač na vebinaru je bila:

• Verka Atanasković, pomoćnik direktora u Agenciji za sprečavanje korupcije.

Moderator na vebinaru je bio Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

PRIMENA NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE

• Predmet uređivanja zakona,

• Nadležnost i organi Agencije za sprečavanje korupcije,

• Obaveze organa javne vlasti i drugih lica,

• Sukob interesa i kumulacija javnih funkcija,

• Pokloni i prijavljivanje imovine javnih funkcionera,

• Provera izveštaja i praćenje imovinskog stanja,

• Odlučivanje o povredi zakona,

• Postupanje po predstavkama,

• Plan integriteta,

• Evidencije,

• Kaznene odredbe.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 13.11.2020.