Zastava Bosne i Hercegovine

RUSKA FEDERACIJA RATIFIKOVALA EAEU SPORAZUM


Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin potpisao je Federalni zakon o ratifikaciji Sporazuma o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Srbije, koji je prethodno ratifikovao Gornji dom ruskog parlamenta Saveta federacije - 3. novembra 2020. godine.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part, u daljem tekstu Sporazum sa EAEU) je potpisan 25. oktobra 2019. godine u Moskvi (Ruska Federacija). Strane ugovornice ovog sporazuma su: Republike Srbije i države članice Evroazijske ekonomske unije (Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska republika i Republika Jermenija, u daljem tekstu: EAEU).

Sporazum sa EAEU sadrži u sebi integrisane važeće sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, sa modernizovanim tekstom i neznatno izmenjenim listama izuzetaka iz režima slobodne trgovine, uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju. Takođe, Sporazum sa EAEU sadrži inovirane odredbe u delu koji se odnosi na preferencijalna pravila o poreklu, od kojih je najznačajnije ukidanje uslova direktnog plaćanja i unapređene odredbe u vezi sa saradnjom nadležnih organa.

Što se tiče Republike Srbije, Sporazum sa EAEU je ratifikovan (potvrđen) još 24. februara 2020. godine na 25. vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije i objavljen u "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori" broj 3/20 od 26. februara 2020. godine.

Sporazum sa EAEU će stupiti na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije. U zavisnosti od završetka postupka ratifikacije u ostalim stranama ugovoricama planirano je donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife, koja će sadržati preferencijalne stope carine za primenu Sporazuma sa EAEU.

O novinama koje donosi Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane detaljno je bilo reči u stručnom komentaru koji je objavljen u Paragraf Lex bazi (Specijalis za carine) 6. marta 2020. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 15.11.2020.