Zastava Bosne i Hercegovine

OBAVEZE I MOGUĆNOSTI PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI: Paragraf organizuje vebinar za ponuđače, 11. decembra 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Obaveze i mogućnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki", 11. decembra 2020. godine.

Na vebinaru će biti prikazane najvažnije obaveze, ali i mogućnosti za učesnike u postupku javne nabavke u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su u primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa.

Praktični deo vebinara je posvećen primerima rada na novom Portalu javnih nabavki za privredne subjekte koji su zainteresovani za učešće u postupku, i koji pripremaju i podnose ponude u postupcima javnih nabavki.

Vebinar je namenjen ekonomistima, pravnicima i ostalim zaposlenima kod privrednih subjekata - pravnih lica i preduzetnika koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje svojih poslova na praćenju objavljenih tendera, pripremi i podnošenju ponude, komunikaciji sa naručiocima, i pravnoj zaštiti, odnosno da svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama novih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa.

Teme vebinara:

SMERNICE ZA USPEŠNU KOMUNIKACIJU SA NARUČIOCEM

  • Postavljanje pitanja za dodatna objašnjenja dokumentacije u postupku
  • Računanje rokova za preduzimanje radnji

PRIPREMA I PODNOŠENJE KONKURENTNE PONUDE

  • Pretraživanje objava naručilaca
  • Praktična uputstva za popunjavanje i dostavljanje zahtevanih dokumenata

ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

  • Uslovi i mogućnosti osporavanja pojedinih radnji naručioca
  • Osporavanje zakonitosti dodele ugovora u izuzetim nabavkama
  • Rokovi i podnošenje zahteva
  • Tok postupka i moguće posledice

Predavači:

  • Branimir Blagojević - advokat, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN/2019
  • Dragana Đinđić - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Obaveze i mogućnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki".

Izvor: Redakcija, 15.11.2020.