Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZRAĐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Uskoro javna rasprava


Radna grupa Ministarstva pravde završila je rad na izradi Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uskoro će biti otvorena široka javna rasprava o tom propisu, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović na konferenciji o novom zakonskom okviru zaštite podataka o ličnosti i pravilima zaštite podataka o ličnosti u sektoru bezbednosti, koja je održana u Klubu poslanika.

"Cilj novog zakona je da pruži efikasan mehanizam zaštite građana, kao i da omogući međunarodnu razmenu podataka o ličnosti. Osnovni uslov za ovakvu razmenu je poštovanje istih pravila i stepena zaštite koji važe za zaštitu podataka o ličnosti između različitih međunarodnih subjekata", istakla je Kuburović.

Podsećajući da je aktuelni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) usvojen pre više od osam godina, ministarka pravde je istakla da je prvi razlog za donošenje novog zakona prevaziđenost aktuelnog, nedostatak većeg broja odredbi koje takav zakon mora urediti, kao i mnogobrojni problemi u njegovoj primeni, na koje su ukazali kako državni organi koji primenjuju Zakon, tako i stručna javnost, predstavnici nevladinih organizacija, kao i različiti privredni subjekti.

Ona je ukazala da je poslednjih nekoliko godina došlo do krupnih izmena u propisima u oblasti zaštite podataka u državama EU, koje su nastale kao odgovor na savremene tokove i dostupnost informacija, a da su te izmene i nove društvene okolnosti iziskivale normativno usklađivanje i u našoj zemlji.

Ministarka pravde je dodala da su se često u javnosti mogle čuti kritike Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kako je potrebno hitno doneti nova zakonska rešenja, ali da je i Ministarstvo nedvosmisleno delilo isti stav, s tim što je bilo mišljenja da to ne treba da se radi preko noći, jer je do nedavno tekao proces izmene evropskog zakonodavstva i usvajanje novih propisa u ovoj oblasti u okviru EU institucija.

"Nova evropska pravila počinju da se primenjuju u maju 2018. godine, a to je i vremenski rok u kome se očekuje da će i novi zakon početi da se primenjuje u Srbiji", naglasila je Kuburović i dodala da su u izradi Nacrta zakona uzete u obzir i preporuke Poverenika.

Na konferenciji, koju su organizovali Ministarstvo pravde, Centar za unapređivanje pravnih studija i Misija OEBS-a, govorio je i šef te misije Andrea Oricio, dok je pravni ekspert Saveta Evrope Grejem Saton predstavio sadržinu i domašaj novih evropskih dokumenata o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnim osvrtom na pravila o zaštiti podataka o ličnosti u sektoru bezbednosti.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 14.11.2017.
Naslov: Redakcija