Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O SNABDEVANJU TOPLOTNOM ENERGIJOM U GRADU BEOGRADU: Uslov za prelazak na naplatu prema potrošnji i raspodeli toplotne energije je da skupština stanara dostavi elaborat o raspodeli, zapisnik o aktiviranju uređaja za raspodelu potrošnje i ugovor sa firmom koja će u ime skupštine stanara vršiti raspodelu, nakon čega se obostrano potpisuje ugovor o isporuci topotne energije


Pred nama je početak grejne sezone, a mnogi potrošači bi hteli da plaćaju grejanje onoliko koliko potroše, umesto po kvadraturi stana u kom žive. To je zapravo moguće, ali morate da ispunite nekoliko uslova.

Preduslov za ovakav način naplate u svakoj zgradi jeste ugradnja termoregulacionih ventila i uređaja za registrovanje pojedinačne potrošnje na svaki radijator. Ugradnju ove opreme, kao i raspodelu utrošene energije svakog stana pojedinačno ne rade toplane.

Kada su u pitanju novoizgrađeni objekti koji su, po novoj metodologiji, priključeni na sistem daljinskog grejanja, u periodu od prvog do petog dana u mesecu, preko mernog uređaja ugrađenog u toplotno-predajnu stanicu obavlja se očitavanje ukupne isporučene toplotne energije.

Investitori u ovim objektima angažovali su firme koje u periodu od dve godine vrše raspodelu potrošnje na osnovu mesečnog očitavanja pojedinačne potrošnje.

Međutim, kako bi naplata prema potrošnji bila moguća, neophodno je da bude formirana skupština stanara, koja će po isteku dve godine sklopiti ugovor o nastavku usluge očitavanja i raspodele.

"Ukoliko se nakon isteka dve godine ne formira skupština stanara ili se ne sklopi ugovor sa firmom o raspodeli očitanih vrednosti, naplata isporučene toplotne energije na osnovu očitanih vrednosti merila u predajnoj stanici vršiće se srazmerno učešću zagrevane površine predmetnog prostora u ukupnoj zagrevanoj površini objekata priključenih na predajnu stanicu", navedeno je na sajtu JKP "Beogradske elektrane".

I u već postojećim objektima neophodno je formiranje skupštine stanara, kako bi naplata prema potrošnji bila sprovedena u delo. Na osnovu njenog zahteva, JKP "Beogradske elektrane" vrše analizu potrošnje iz prethodnog perioda i prosleđuju je skupštini stanara koja zatim donosi konačnu odluku o prelasku na naplatu prema potrošnji.

"Ukoliko skupština stanara odluči da pređe na naplatu prema potrošnji i raspodeli, obavezna je da prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2007, 2/2011, 29/2014, 19/2017, 26/2019, 101/2019 i 65/2020) izabere preduzeće koje će izvesti projektnu dokumentaciju - elaborat o ugradnji termostatskih ventila i uređaja za registrovanje potrošnje. Nakon izrade potrebne dokumentacije i nakon usklađivanja instalacije prema izvedenoj projektnoj dokumentaciji predmetni objekat može na početku narednog obračunskog perioda, od 1. aprila tekuće godine, preći u naplatu prema potrošnji", navode iz ovog javnog komunalnog preduzeća.

Kako objašnjavaju, uslov za prelazak na naplatu prema potrošnji i raspodeli toplotne energije je da "skupština stanara dostavi elaborat o raspodeli, zapisnik o aktiviranju uređaja za raspodelu potrošnje i ugovor sa firmom koja će u ime skupštine stanara vršiti raspodelu, nakon čega se obostrano potpisuje ugovor o isporuci topotne energije".

Ovu vrstu naplate za stambene prostore vrši JKP "Infostan". Naplata se vrši shodno Rešenju gradonačelnika grada Beograda o cenama toplotne energije.

Iznos od 3.565 dinara po kilovatu godišnje naplaćuje se za instalisanu snagu (na "Infostan" priznanici označeno kao "instalisana snaga") koja se za prvu grejnu sezonu obračunava za period od šest meseci, a po isteku tekuće grejne sezone naplaćuje se 12 meseci.

Druga opcija je cena od 390 dinara po kilovatu godišnje za instalisanu snagu (na "Infostan" priznanici označeno kao stavka "grejanje angažovana snaga"), koja se za prvu grejnu sezonu obračunava za period od šest meseci, a po isteku tekuće grejne sezone naplaćuje se 12 meseci.

Zatim, sedam dinara naplaćuje se utrošena energija za stambeni prostor, koja se naplaćuje šest meseci, odnosno tokom grejne sezone. Ova stavka je na priznanici JKP "Infostan" prikazana kao "grejanje".

S druge strane, devet dinara po kilovatu naplaćuje utrošena energija za poslovni prostor, koja se naplaćuje u toku grejne sezone.

Kako navode iz JKP "Beogradske elektrane", "vaša imovina je stambena zgrada u kojoj živite, ne samo vaš stan", te postoji i merenje i obračun utrošene toplote na nivou objekta.

"Očitavanjem ultrazvučnog merila, koji evidentira predatu toplotnu energiju predajnoj stanici (zgradi), dobija se zbirno utrošena energija. Daljom raspodelom utrošene energije na površinu svakog stambenog prostora, dobija se koliko je koji stambeni prostor učestvovao u ukupnoj potrošnji energije celokupnog objekta", navedeno je na sajtu preduzeća.

Pravilnim rukovanjem termoregulacionim ventilom i racionalnim korišćenjem toplotne energije, moguće je ostvariti značajno manju potrošnju toplotne energije, posebno ukoliko je zgrada propisno izolovana i ukoliko je spoljašnja stolarija dobrog kvaliteta.

Izvor: Vebsajt Blic, J.O., 13.10.2020.
Naslov: Redakcija