Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU " BUDŽETSKA INSPEKCIJSKA KONTROLA": 15. oktobar 2020. godine


Kompanija Paragraf je 15. oktobra 2020. godine održala vebinar sa temom "Budžetska inspekcijska kontrola".

Učesnici vebinara su upoznati sa postupkom budžetske inspekcijske kontrole, od iniciranja i pripreme kontrole, njenog sprovođenja do odlučivanja i upravnih mera, odnosno iniciranja kaznenih postupaka. Pored toga, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa inspekcijskim nadzorom i sa stanovišta korisnika javnih sredstava i drugih kontrolisanih subjekata u delu pripreme podataka i izveštaja, obrade kontrolnih lista, kao i sa najčešćim greškama i nepravilnostima određenih segmenata poslovanja koji su predmet kontrole.

Predavači na vebinaru su bili:

Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

Milan Stefanović, pravni savetnik u oblasti nadzora i kontrole.

Teme vebinara su bile sledeće:

BUDŽETSKA INSPEKCIJSKA KONTROLA SA STANOVIŠTA KONTROLISANIH SUBJEKATA

• Propisi koji uređuju budžetsku inspekcijsku kontrolu,

• Priprema korisnika javnih sredstava za budžetsku inspekcijsku kontrolu,

• Obaveze kontrolisanih subjekata,

• Kontrolne liste,

• Najčešće greške i nepravilnosti u radu kontrolisanih subjekata,

• Planiranje i izveštavanje;

POSTUPAK BUDŽETSKE INSPEKCIJSKE KONTROLE - I DEO

• Program rada budžetske inspekcije,

• Procena rizika i prioritizacija kontrola,

• Priprema za kontrolu - prikupljanje podataka,

• Nalog za kontrolu,

• Najava/obaveštenje o kontroli,

• Zaključak (upravni akt);

POSTUPAK BUDŽETSKE INSPEKCIJSKE KONTROLE - II DEO

• Izvođenje dokaza i utvrđivanje činjenica,

• Zapisnik,

• Nezakonitosti i nepravilnosti,

• Zapisnik,

• Upravne mere,

• Rešenje i izvršenje rešenja,

• Prekršaji,

• Krivična prijava.

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare i obuke na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 15.10.2020.