Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANJU ĆIRILIČKOG PISMA: Predviđeno osnivanje posebnog saveta Vlade za srpski jezik, koji će sa stručnog stanovišta pratiti i analizirati stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenja mera radi zaštite i očuvanja ćirilice kao matičnog pisma, te predlagati preporuke, predloge i mere za unapređenje stanja


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma.

Ovim Zakonom definisano je ustanovljavanje dodatnih mera, čiji je cilj negovanje srpskog jezika, kao i kulturnih i tradicionalnih vrednosti i šira upotreba ćirilice u javnom životu, s obzirom na njen istorijski, kulturni i identitetski značaj.

Zakon, koji je usvojen na predlog Ministarstva kulture i informisanja, predviđa obavezujuće i stimulativne mere za zaštitu ćirilice.

Obavezujuće mere šire krug subjekata koji su u obavezi da koriste ćiriličko pismo i po ovom Zakonu to bi bili svi subjekti koji posluju ili obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala.

Obaveza upotrebe ćirilice već je predviđena Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) za državne, pokrajinske i lokalne organe vlasti, kao i javna preduzeća i javne službe.

Mere stimulativne prirode prvenstveno su usmerene na privatni sektor, kao i na sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu, s obzirom na njihov značaj u javnom životu i odnose se na mogućnost ustanovljavanja poreskih i drugih administrativnih olakšica za subjekte u privatnom sektoru koji se odluče da u svom radu i poslovanju koriste ćirilicu.

Predviđeno je i da kulturne i druge manifestacije, koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava, moraju imati logo ispisan ćirilicom, u skladu sa propisima prema kojima se organizuju.

Planirano je i osnivanje posebnog saveta Vlade za srpski jezik, koji će sa stručnog stanovišta pratiti i analizirati stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenja mera radi zaštite i očuvanja ćirilice kao matičnog pisma, te predlagati preporuke, predloge i mere za unapređenje stanja.

Izvor: Vebsajt Blic, 13.09.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija