Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FISKALIZACIJI: Svaki račun će imati QR kod koji će kupcima omogućiti da provere da li im je on izdat u sladu sa Zakonom startuje 1. januara 2022. godine


Novi model fiskalizacije trebalo bi da u Srbiji startuje 1. januara naredne godine, ali posle razgovora predstavnika ministarstva finansija s privrednicima dat je i prelazni period do kada svi moraju da pređu na novi model izdavanja fiskalnih računa. Tranzicioni period počinje 1. novembra ove godine i trajaće do 30. aprila 2022. Do tada će ovi obveznici moći postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije, izjavio je Siniša Mali, ministar finansija na predstavljanju modela “budi e-fiskalizovan”, kojim se pokušava da se u potpunosti ukine crna ekonomija i nelegalan rad.

Izdavanje fiskalnih računa i evidentiranje prometa ubuduće će moći da se realizuje preko mobilnog telefona, tableta, kompjutera, laptopa, odnosno korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo izdavati fiskalni račun sa kju-ar kodom.

Ovaj kod na svakom računu podrazumeva da kupci mogu da provere da li je njihov račun ispravan ili nije. Obveznik fiskalizacije od 1. oktobra ove godine preko portala Poreske uprave “e-porezi” popunjava prijavu svojih poslovnih jedinica, nakon čega dobija uputstva o uvođenju fiskalizacije. Direktno se sa portala “e-porezi” prijavljuje na servis za poreske obveznike.

Troškove za novu fiskalizaciju pokriva država subvencijama, rečeno je, a na pitanje šta ukoliko obveznik fiskalizacije ima lošu internet konekciju, nema internet ili izvadi karticu iz telefona, pa na taj način poreznicima prekine uvid u izdavanje računa, iz Ministarstva finansija objašnjavaju da mu to neće proći.

Ceo sistem je napravljen tako da – bez obzira na to da li telefon radi ili ne, bez obzira na to da li je obveznik izvadio karticu ili ima jednu ili dve kartice u telefonu – čim se ponovo veza uspostavi, svi izdati računi će se u međuvremenu očitati Poreskoj upravi i on će biti na meti inspekcije jer je pokušao da prikrije dnevni promet.

Naime, obveznici fiskalizacije će biti u obavezi da imaju makar jedan lokalni procesor fiskalnih računa po prodajnom mestu koji će beležiti i elektronski potpisivati sve obavljene transakcije do momenta ponovnog uspostavljanja veze.

Cilj nove fiskalizacije je da se smanje operativni troškovi poreskih obveznika, crna ekonomija, to jest da u legalne tokove uđu i oni koji su do sada radili potpuno na crno ili su izdavali lažne račune i time puni budžet u znatno većoj meri.

Od obaveze fiskalizacije i dalje su izuzeti advokati i taksisti.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 10.09.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija