Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Privremeno rešenje o penzionisanju vremenski je ograničeno na tri godine. Ukoliko se u tom vremenskom periodu podaci koji nedostaju iz staža ne prikupe, akontativni iznos penzije iz privremenog postaće konačan


Svako privremeno rešenje o penzionisanju je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US i 86/2019) vremenski ograničeno na tri godine.

To znači da ukoliko se u tom vremenskom periodu podaci koji nedostaju iz staža ne prikupe, akontativni iznos penzije iz privremenog postaće konačan, a Fond PIO će doneti odgovarajuće rešenje po službenoj dužnosti.

Ukoliko, međutim, penzioner nije zadovoljan obračunom penzije koji mu je uradio PIO fond, on može da se žali.

KORAK 1

Kada je reč o drugostepenom postupku, ukoliko je podnosilac zahteva nezadovoljan dobijenim rešenjem, ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. U svakom rešenju postoji tzv. pouka o pravnom leku.

KORAK 2

Žalba se podnosi u pisanoj formi filijali koja je donela rešenje, i to direktno na šalteru ili poštom kao preporučena pošiljka.

KORAK 3

Prvostepeni organ ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica, pa ako utvrdi da nije - odbacuje je. Ukoliko je ona dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica, prosleđuje je drugostepenom organu na dalji postupak i odluku.

KORAK 4

Rešenjem drugostepenog organa žalba može biti odbijena, usvojena ili delimično usvojena. Drugostepeni organ obično nalaže dalje radnje i postupak prvostepenom organu ili, ređe, sam meritorno odlučuje o pravu.

KORAK 5

Spisi predmeta žalioca se vraćaju nadležnoj filijali, pri čemu je prvostepeni organ dužan da u skladu sa drugostepenim rešenjem donese odgovarajuće rešenje u prvom stepenu.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 10.09.2020.
Naslov: Redakcija