Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za zamenika Disciplinskog tužioca. Rok za podnošenje prijava 29. septembar 2020. godine


Visoki savet sudstva, na osnovu člana 13. alineja 10. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010, 88/2011 i 106/2015) i člana 12. Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015), objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za zamenika Disciplinskog tužioca.

Pozivaju se sudije da podnesu prijavu za imenovanje za:

- Zamenika Disciplinskog tužioca

I

Za zamenika Disciplinskog tužioca može biti imenovan sudija koji obavlja sudijsku funkciju najmanje deset godina i koji nije disciplinski kažnjavan.

II

Mandat zamenika Disciplinskog tužioca traje četiri godine.

Sudiji koji bude imenovan za zamenika Disciplinskog tužioca umanjuje se priliv predmeta na osnovu odluke Visokog saveta sudstva.

III

Zainteresovane sudije koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva mogu podneti prijavu uz koju je potrebno dostaviti podatke iz lične i radne biografije.

Rok za podnošenje prijava je 29. septembar 2020. godine na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd ili na e-mail: ana.calovska@vss.sud.rs.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 14.09.2020.
Naslov: Redakcija