Zastava Bosne i Hercegovine

PREDSTAVNICIMA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA SRBIJE U INOSTRANSTVU PREDSTAVLJENO UPUTSTVO O POSTUPANJU U OBLASTI ZAŠTITE PRAVA DRŽAVLJANA SRBIJE U INOSTRANSTVU: Instrukcija se odnosi na postupanja predstavnika DKP prilikom sklapanja braka, priznavanja očinstva, kao i u vezi sa odnosom roditelja i dece, usvojenjem, starateljstvom i ličnim imenom


Predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije upoznali su danas predstavnike diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) Srbije sa odredbama porodičnog prava i međunarodnog javnog prava, i uručili im Uputstvo o postupanju u oblasti zaštite prava državljana Srbije u inostranstvu.

Na sastanku ministra za brigu o prodici i demografiju Ratka Dmitrovića i državne sekretarke Milke Milovanović Minić i deset budućih predstavnika DKP, šef Sektora za porodično-pravnu zaštitu u tom ministarstvu Vukota Vlahović predstavio je pomenuto uputstvo, koje je podeljeno prisutnima u pisanom obliku.

Instrukcija se odnosi na postupanja predstavnika DKP prilikom sklapanja braka, priznavanja očinstva, odnos roditelja i dece, usvojenje, starateljstvo i lično ime.

Dmitrović je uputio apel budućim konzulima i savetnicima u ambasadama Srbije da u svom poslu, pored veoma bitnih stručnih uputstava koje dobijaju, uvek imaju na umu popravljanje položaja Srbije.

Želim vam da doprinesete boljem ugledu Srbije, našoj boljoj poziciji u svetu, i da uvek imate na umu zaštitu porodice i misiju o neophodnosti popravljanja demografskih prilika u našoj zemlji, rekao je ministar.

Milovanović Minić je istakla da je tokom ranijih sastanaka sa kandidatima za rad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, uočena potreba izdavanja pisanog uputstva koje bi im pomoglo u radu.

Instrukcija za postupanje u rešavanju složenih porodično-pravnih odnosa kreirana je na osnovu potreba koje su do sada iskazali kandidati i rezultat je analize svih pitanja koja su nam postavljali tokom više sastanaka, objasnila je ona.

Prema njenim rečima, ova instrukcija je usklađena sa svim relevantnim institutima i odredbama porodičnog prava i međunarodnog privatnog prava koje su predstavnici DKP dužni da primenjuju u svom radu u postupcima u kojima učestvuju državljani Srbije.

Vlahović je ukazao na to da se smernice za rad odnose na osnovne oblike porodično-pravne zaštite naših građana u inostranstvu, odnosno na one poslove koje obavlja većina naših službenika u DKP.

U većini zemalja u kojima funkcioniše naše DKP, ukoliko brak sklapaju naši državljani, primenjuje se Porodični zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), a ukolko u brak stupaju naš i strani državljanin, neophodno je proveriti da li postoji bilateralna ili multilateralna konvencija koja reguliše to pitanje, objasnio je on, dodavši da se u tom slučaju postupa po toj konvenciji.

Prema njegovim rečima, ukoliko konvencija ne postoji, a brak sklapaju naš i strani državljanin, primenjuju se Porodični zakon i zakon države u kojoj se brak zaključuje.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srbije, 14.07.2021.
Naslov: Redakcija