Zastava Bosne i Hercegovine

PREDNACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA: AKV poziva advokate da dostave svoje primedbe i predloge na tekst Prednacrta i tekst polaznih osnova za njegovo donošenje


AKV poziva advokate da se upoznaju sa tekstom Prednacrta Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona i polaznim osnovama za izradu Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona, te da sve svoje primedbe i predloge dostavite na e-mail adresu Advokatske komore Srbije, i to a.k.srbije@gmail.com ili na adresu člana radne grupe iz redova advokature Mirele Radonjanin, mirelaradonjanin@yahoo.com.

Izvor: Advokatska komora Vojvodine, 14.07.2021.
Naslov: Redakcija