Zastava Bosne i Hercegovine

SAVET EVROPE DAJE 575.000 EVRA NA KONKURSIMA ZA UNAPREĐENJE RADA ZAPOSLENIH U LOKALNOJ UPRAVI: Trenutno aktuelna dva poziva – za tehničku podršku lokalnim samoupravama za poboljšanje organizacije rada zaposlenih za sprovođenje akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih


Trenutno su aktuelna dva poziva za dobijanje finansijske podrške Saveta Evrope, namenjenih za unapređenje lokalne administracije u opštinama i gradovima u Srbiji.

Jedan poziv se odnosi na tehničku podršku lokalnim samoupravama za poboljšanje organizacije rada zaposlenih i kroz ovaj konkurs 15 lokalnih samouprava ima priliku da dobije finansijska sredstva u iznosu od 30.000 evra na osnovu dostavljenih projektnih predloga, dok je ukupna vrednost konkursa 450.000 evra.

Drugi aktuelan poziv za dodelu finansijskih sredstava odnosi se na mogućnost dobijanja tzv. „malog granta“ za ukupno 50 lokalnih samouprava, u vrednosti od 2.500 evra po lokalnoj samoupravi (ukupne vrednosti od 125.000 evra), koji je namenjen za sprovođenje akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih.

Ovo je prvi put da opštine i gradovi sami organizuju stručna usavršavanja iz oblasti za koje su sami pokazali najviše interesovanja i potreba za daljim usavršavanjem, napominje se u zvaničnom saopštenju za medije. Ove programe obuke je prethodno akreditovala Nacionalna akademija za javnu upravu.

Dodela ovih bespovratnih sredstava deo je aktivnosti zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ koji se sprovodi od 2019. godine, a koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa projektnim partnerima – Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Do sada je, kroz ovaj Program, 50 lokalnih samouprava prošlo kroz jednogodišnju transformaciju rada lokalne administracije i nastavilo da dalje razvija funkciju upravljanja ljudskim resursima, napominje se u saopštenju.

Izvor: Biznis, Marko Miladinović, 15.07.2021.
Naslov: Redakcija