Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Jedinstvena platforma za zaštitu novinara omogućiće iniciranje izmene propisa


Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas da bi evidentiranje problema koje mediji imaju na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja u jedinstvenu platformu, koju izrađuje u dogovoru sa svim relevantnim novinarskim udruženjima i sindikatima, omogućilo ovoj instituciji da ukoliko bude potrebno inicira i izmenu postojećih propisa koji regulišu tu oblast.

„Udruženja ili pojedinačni mediji po pitanju sufinansiranja medijskih projekata mogu da traže od Ministarstva kulture i informisanja da izvrši nadzor po pitanju zakonitosti i pravilnosti postupka i odluka o dodeli sredstava. Ako nisu zadovoljni odgovorom ministarstva ili ako ne dobiju odgovor u roku od 30 dana tek tada mogu da se obrate Zaštitniku građana. To je trenutno jedini zakonski put“, rekao je Pašalić.

Međutim, ako bi svi problemi oko sufinansiranja medijskih sadržaja bili zabeleženi u ovoj jedinstvenoj bazi napada i pritisaka na novinare, koja je izrađena po ugledu na evropsku bazu, to bi ubrzalo regovanje Zaštitnika građana po pitanju ovih i drugih problema sa kojima se susreću novinari, rekao je Pašalić.

„Mislim da ćemo, ukoliko ne dođemo do saglasja da imamo jedinstvenu platformu i ako ona što pre ne bude počela da funkcioniše, izgubiti dragoceno vreme. Pre svega, u bržem reagovanju Zaštitnika građana na okolnosti da mediji, bilo lokalni bilo nacionalni, nisu zadovoljni načinom na koji je izvršen postupak dodele sredstava za sufinansiranje. A to je onda dovoljan razlog da Zaštitnik građana inicira izmenu propisa“, naveo je Pašalić.

Zaštitnik građana je još jednom pozvao sva novinarska udruženja koja su potpisala sporazum o izradi jedinstvene platforme da što pre dostave podatke i naglasio da će ta baza omogućiti da se utvrde greške u načinu rada i propusti koji se ponavljaju u dužem vremenskom periodu što će omogućiti iniciranje izmene propisa ili, ako bude potrebno, donošenje novog zakona.

„Neću odustati od izrade jedinstvene platforme bez obzira što po mom viđenju, unošenje podataka u nju ide relativno sporo. Ovom prilikom vas molim da okupimo sve te podatke i da prateći takve pojave možemo javno da ukažemo da nešto nije u skladu sa zakonom ili da se pokazalo kao nedelotvorno i da krenemo u izmene zakona“, rekao je Pašalić na konferenciji „Projektno sufinansiranje medijskih sadržaja – prednosti i nedostaci“, koju je organizovalo udruženje „Lokal pres“.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 15.06.2021.
Naslov: Redakcija