Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: ROK ZA UPLATU DRUGE RATE POREZA NA IMOVINU 16. MAJ 2016. GODINE


Poreznici nisu postali ažurniji pa većini građana još nisu dostavili poresko rešenja za plaćanje poreza na imovinu za ovu godinu. Zbog toga će vlasnici nekretnina drugu ratu poreza na imovinu, koja dospeva u ponedeljak 16. maja 2016. godine, morati da plate prema poreskom rešenju iz prethodne godine. Preciznije, treba da plate iznos identičan onom iz poslednjeg kvartala prethodne godine koji je dospeo za plaćanje 15. novembra 2015. godine. Ostatak po eventualnom novom zaduženju vlasnici nekretnina treba da plate kad im stigne ovogodišnje poresko rešenje. Zakonski rok za izradu i isporuku rešenja ne postoji, mada su opštine još u novembru prošle godine utvrdile osnovice za oporezivanje. U slučaju kašnjenja plaća se zatezna kamata, koja je prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) na nivou referentne kamatne stope Narodne banke Srbije koja trenutno iznosi 4,25 odsto, uvećanoj za deset procentnih poena.

To što ni pred plaćanje druge rate poreza na imovinu ne stižu poreska rešenja mnoge građane koji čekaju da ga dobiju i plate svoju obavezu, ovakvo ponašanje poreznika na lokalu i ove godine nervira. Dodatno, na poreskim rešenjima piše iznos samo novog zaduženja, dok o eventualno dugu, ili preplaćenom iznosu, informacije nema. Zato za proveru takve informacije moraju da idu u lokalnu poresku upravu. Nikome nije jasno zašto poreznici ne mogu građanima da stave na uvid i tu informaciju kada drugi pružaoci usluga, podrazumeva se komunalnih, mogu. Inače, u celini posmatrano poreznici na lokalu nisu razrezali veći porez od prošlogodišnjeg.

U Beogradu, u celini, porez na imovinu je u nekim slučajevima nešto veći, a u drugim malo manji. Za stanove u prvoj zoni opštine Stari grad cena kvadrata povećana je sa 160.500 na 169.620, dok je za kuće u prvoj zoni cena umanjena sa 160.500 na 150.060 dinara. Za poslovni prostor u ekstrazoni poslovanja cena kvadrata je smanjena, jer je prošle godine iznosila 370.900, a ove godine 355.170 dinara. Stanovnici Dedinja koji su prošle godine dobili značajno uvećana poreska rešenja u slučaju da su vlasnici stana ne bi trebalo da dobiju veći iznos za plaćanje, jer je poreska osnovica 209.750 dinara po kvadratu, a 2015. godine je to iznosilo 210.000 dinara. Ista cena kvadrata je i za ekstrazonu užeg centra prestonice. U slučaju kuća na Dedinju poreska osnovica je nešto niža, jer su poreznici kvadrat procenili na 222.180 dinara, a prošle godine kvadrat je bio skuplji – 228.000 dinara.

Inače, Skupština grada Beograda je u novembru 2015. godine donela Odluku o izmeni Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2015), koja omogućava da se u slučaju starih kuća i stanova plaća manji porez. Ovom Odlukom povećana je godišnja stopa amortizacije sa 0,8 na jedan odsto, koliko može maksimalno da iznosi po Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon), za objekte obveznika koji ne vode poslovne knjige - fizička lica. Maksimalno ukupno umanjenje poreske osnovice po osnovu amortizacije ostaje 40 odsto, koliko je i propisano Zakonom.

Skupština grada je donela i Odluku o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2015), kojom je izmenila granice pojedinih zona, pa su tako žitelji delova Čukarice, Novog Beograda, Zvezdare i Surčina sada u niže rangiranoj zoni i plaćaju manji porez na imovinu.

U Kragujevcu nova poreska rešenja još nisu stigla, a vlasnici nekretnina porez će platiti i sa većim i sa manjim iznosima od prošlogodišnjih. U slučaju stana u ekstrazoni povećanje iznosi oko 6,2 odsto, a u drugoj zoni povećanje je oko 6,8 odsto. Vlasnik kuće u drugoj zoni dobiće poresko rešenje manje za oko 17,2 odsto, dok u slučaju poslovnog prostora u drugoj zoni smanjenje iznosi oko 23,8 odsto.

Saša Paunović predsednik opštine Paraćin kaže da su nova poreska rešenja poslata, ali da su ista kao prošlogodišnja. "Poreska osnovica je ista, jer se nisu menjale cene nekretnina što znači da nema zakonskog osnova za povećanje."

U Sokobanji opštinska administracija još nije poslala poreska rešenja. Prema rečima Dimitrija Lukića, predsednika opštine, građani rešenja, koja će biti na nivou prošlogodišnjih jer povećanja nema, mogu da očekuju u junu ili julu, ali zbog toga neće biti oštećeni. U ponedeljak, 16. maja 2016. godine treba da plate drugu ratu prema prošlogodišnjem rešenju.

Izvor: Vebsajt Politika, Jovana Rabrenović, 13.05.2016.
Naslov: Redakcija