Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA DONELA ZAKLJUČAK KOJIM SE PRIHVATA IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVNOG PLANA ZA UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE I RADA CARINSKE SLUŽBE ZA 2020


Vlada Republike Srbije je na sednici 15. aprila 2021. godine donela Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Poslovnog plana za unapređenje organizacije i rada carinske službe Ministarstva finansija za 2020. godinu.

Pravni osnov za donošenje ovog zaključka je član 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Poslovni plan za unapređenje organizacije i rada carinske službe Ministarstva finansija za period 2020. - 2024. godine je usvojen Zaključkom Vlade 6. februara 2020. godine, u cilju obezbeđenja kontinuiranog strateškog planiranja UC. Iako se suštinski radi o Poslovnoj strategiji carinske službe (Business strategy), naziv novog strateškog dokumenta prilagođen je važećem nacionalnom zakonodavstvu RS, posebno Zakonu o planskom sistemu. U prilogu Poslovnog plana je Pregled mera i aktivnosti, koje su razrađene u okviru strateških ciljeva.

U Poslovnom planu, u delu VIII "Završni deoˮ, navedeno je, između ostalog, da će Uprava carina raditi na njegovoj primeni i da će se utvrđene aktivnosti redovno nadgledati i ocenjivati. Takođe je navedeno da će Uprava carina dostavljati Vladi godišnji izveštaj o ispunjenosti ciljeva ovog plana na godišnjem nivou.

Poslovni plan za unapređenje organizacije i rada carinske službe Ministarstva finansija obuhvata sedam strateških ciljeva i mnogobrojne mere i aktivnosti za njihovo sprovođenje. Izveštaj o realizaciji planiranih mera i aktivnosti za sprovođenje Poslovnog plana za unapređenje organizacije i rada carinske službe Ministarstva finansija za 2020. godinu je stoga podnet za svaki pojedinačni strateški cilj i mere/aktivnosti u okviru njega.

Opšta ocena je da su većina ciljeva, mera i aktivnosti planiranih za 2020. godinu realizovane u planiranim rokovima, čime je postignut izuzetan učinak i pored pandemije zarazne bolesti COVID-19 prouzrokovana širenjem virusa SARS-Cov-2, koja je dovela do promena u trgovinskim tokovima i promenama u prioritetima i načinu na koji se aktivnosti službe odvijale tokom 2020. godine. Aktivnosti koje nisu realizovane su bile uglavnom zbog nedostataka finansijskih sredstava.

Zaključak se ne objavljuje u "Službenom glasniku RS" nego samo dostavlja radi realizacije Ministarstvu finansija - Upravi carina, a radi informisanja Ministarstvu finansija, Ministarstvu za evropske integracije, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvu privrede, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu zaštite životne sredine, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Republičkom sekretarijatu za javne politike.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 15.04.2021.