Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA DONELA ZAKLJUČAK KOJIM SE PRIHVATA IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA RADA ZA RAZVOJ I KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH SISTEMA CARINSKE SLUŽBE ZA 2020


Vlada Republike Srbije je, na sednici 15. aprila 2021. godine, donela Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Plana rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe Ministarstva finansija za 2020. godinu.

Pravni osnov za donošenje ovog zaključka je član 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Plan rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe Ministarstva finansija za period 2020. - 2024. godine je usvojen Zaključkom Vlade. februara 2020. godine, u cilju obezbeđenja kontinuiranog strateškog neophodnih alata za informaciono - komunikacionu tehnologiju i time unapređenje IT sistema carinske službe RS (IT strategy). Iako se suštinski radi o IT strategiji carinske službe, naziv novog strateškog dokumenta prilagođen je važećem nacionalnom zakonodavstvu RS, posebno Zakonu o planskom sistemu. U prilogu ovog plana je Pregled mera i aktivnosti, koje su razrađene u okviru strateških ciljeva.

U Planu rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe, u tački 8. "Završna odredbaˮ, navedeno je, da će Uprava carina dostavljati Vladi godišnji izveštaj o ispunjenosti ciljeva ovog plana na godišnjem nivou.

Plan rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe obuhvata pet strateških ciljeva i mnogobrojne mere i aktivnosti za njihovo sprovođenje. Izveštaj o realizaciji planiranih mera i aktivnosti za sprovođenje ovog plana u 2020. godini je stoga podnet za svaki pojedinačni strateški cilj i mere u okviru njega.

Opšta ocena je da su većina ciljeva, mera i aktivnosti planiranih za 2020. godinu realizovane u planiranim rokovima, čime je postignut izuzetan učinak na najefikasniji moguć način. Aktivnosti koje nisu realizovane su bile uglavnom zbog nedostataka sredstava, jer za mere i aktivnosti u vezi sa elektronskim sistemima potrebna značajna finansijska sredstva.

Zaključak se ne objavljuje u "Službenom glasniku RS" nego samo dostavlja radi realizacije Ministarstvu finansija - Upravi carina, a radi informisanja Ministarstvu finansija, Ministarstvu za evropske integracije, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvu privrede, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu zaštite životne sredine, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkom sekretarijatu za javne politike i Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 15.04.2021.