Zastava Bosne i Hercegovine

JERMENIJA RATIFIKOVALA EAEU SPORAZUM


Republika Jermenija je 12. aprila 2021. godine završila nacionalnu proceduru za potvrđivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Srbije. Sporazum su sada ratifikovale sve potpisnice i stupiće na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije.

Podsećamo da je Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part, u daljem tekstu Sporazum sa EAEU) potpisan 25. oktobra 2019. godine u Moskvi (Ruska Federacija). Strane ugovornice ovog sporazuma su: Republike Srbije i države članice Evroazijske ekonomske unije (Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska republika i Republika Jermenija, u daljem tekstu: EAEU).

Sporazum sa EAEU sadrži u sebi integrisane važeće sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, sa modernizovanim tekstom i neznatno izmenjenim listama izuzetaka iz režima slobodne trgovine, uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju. Takođe, Sporazum sa EAEU sadrži inovirane odredbe u delu koji se odnosi na preferencijalna pravila o poreklu, od kojih je najznačajnije ukidanje uslova direktnog plaćanja i unapređene odredbe u vezi sa saradnjom nadležnih organa.

Za njegovo sprovođenje potrebno je donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, čiji će početak primene biti datum stupanja na snagu ovog sporazuma.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 15.04.2021.