Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA APV: Privremeno obustavljeno izvršenje pokrajinskog budžeta


Pokrajinska vlada donela je odluku da privremeno obustavi izvršenje pokrajinskog budžeta, zbog očekivanog pada prihoda budžeta Vojvodine zbog krize izazvane pandemijom korona virusa.

Ta mera, u skladu sa članom 62 Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019), biće na snazi najduže 45 dana.

U tom periodu će biti obustavljene sve isplate budžetskim korisnicima.

Dodali su da su izuzeti rashodi za zaposlene, rashodi i izdaci za potrebe rešavanja zdravstvenih, socijalnih i drugih potreba koje su izazvane pandemijom, otplata javnog duga, plaćanje novčanih kazni i penala i sufinansiranje troškova za biomedicinsko potpomognuto oplođenje i podršku porodicama.

Iz mera Pokrajinske vlade izuzeta su sredstva namenjena za rashode i izdatke koji su, kako se navodi, "najneposrednije u funkciji rešavanja" zdravstvenih, socijalnih i drugih potreba koje su izazvane zaraznom korona virusom.

Pokrajinska sekretarka za finansije Smiljka Jovanović potvrdila je da je Pokrajinska vlada definisala mere privremene obustave izvršenja budžeta Vojvodine ocenivši da je to "bio nužan korak u ovom momentu u kom očekujemo smanjenje prihoda".

Ona je dodala da u ovom trenutku "nije moguće realno proceniti koliko će iznositi pad budžetskih prihoda".

"Zaustavljanjem plaćanja i preuzimanja obaveza, odnosno svođenjem samo na najnužnije potrebe u ovom momentu, mi ćemo u narednih nekoliko nedelja prilagođavati budžet novonastaloj situaciji i prioritetima koje nam je ova situacija nametnula", navela je Jovanović.

Izvor: Vebsajt Danas, 10.04.2020.
Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija