Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI: Povodom Vaskrsa neradni dani su 17, 18, 19. i 20. april 2020. godine


U skladu sa članom 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 - dalje: Zakon) praznuju se vaskršnji praznici, počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa.

Prema članu 3. stav 1. Zakona, Vaskršnji praznici su neradni dani za sve zaposlene u Republici Srbiji, bez obzira na njihovu versku pripadnost.

Vaskršnji praznici 2020. godine praznuju se počev od Velikog petka - 17. aprila zaključno sa drugim danom Vaskrsa ponedeljkom - 20. aprilom 2020. godine.

Dakle, po osnovu Vaskršnjih praznika svi zaposleni u Srbiji ne rade četiri dana (petak 17. april, subota 18. april, nedelja 19. april i ponedeljak 20. april).

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika, koji se praznuju u Republici Srbiji, ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika.

Obzirom da je prema Uredbi o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020) za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad kod kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, na ovom mestu je bitno istaći da ovi zaposleni ostvaruju sva prava iz radnog odnosa kao da rade i obavljaju poslove u prostorijama poslodavca, pa samim tim, na isti način i pod istim uslovima ostvaruju i pravo na naknadu zarade za odsustvovanje sa rada u dane Vaskršnjih praznika koji su neradni za sve zaposlene u Republici Srbiji.

Svim vernicima kompanija Paragraf čestita praznik.

Izvor: Redakcija, 15.04.2020.