Zastava Bosne i Hercegovine

USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENJE AMANDMANA I DO XXIX NA USTAV RS - Tekst propisa


Član 1.

Ovaj ustavni zakon donosi se za sprovođenje Amandmana I do XXIX na Ustav Republike Srbije.

Član 2.

Zakon o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 58/09 - US, 104/09, 101/10, 8/12 - US, 121/12, 124/12 - US, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 40/15, 63/15 - US, 106/15, 63/16 - US i 47/17), Zakon o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - dr. zakon, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 - dr. zakon, 106/15, 13/16, 108/16 i 113/17), Zakon o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 38/12 - US, 121/12, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 106/15 i 63/16 - US), Zakon o Visokom savetu sudstva ("Službeni glasnik RS" br. 116/08, 101/10, 88/11 i 106/15) i Zakon o Državnom veću tužilaca ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 101/10, 88/11 i 106/15) uskladiće se sa Amandmanima I do XXIX na Ustav Republike Srbije u roku od 90 dana od stupanja na snagu Amandmana I do XXIX na Ustav Republike Srbije.

Zakon o pravosudnoj akademiji ("Službeni glasnik RS" br. 104/09, 32/14 – US i 106/15) uskladiće se sa Amandmanima I do XXIX na Ustav Republike Srbije u roku od 90 dana od stupanja na snagu Amandmana I do XXIX na Ustav Republike Srbije tako da vidovi obuke zavise od dužine radnog iskustva i poslova pravne struke koje je korisnik obuke obavljao.

Član 3.

 Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca biće konstituisani u skladu sa zakonima kojima se izbor njihovih članova i nadležnost usklađuju sa Amandmanima I do XXIX na Ustav Republike Srbije, u roku od 60 dana od stupanja na snagu tih zakona.

Predsednik Visokog saveta sudstva bira se u roku od 15 dana od izbora svih članova Visokog saveta sudstva.

Član 4.

Članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca koji su izabrani pre stupanja na snagu Amandmana I do XXIX na Ustav Republike Srbije nastavljaju da obavljaju svoje funkcije sa nadležnostima koje su određene zakonima koji su važili u vreme kada su izabrani, dok ne bude konstituisan Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca u skladu sa zakonima kojima se izbor njihovih članova i nadležnost usklađuju sa Amandmanima I do XXIX na Ustav Republike Srbije.

Član 5.

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Narodna skupština nastavljaju da obavljaju svoje nadležnostima prema sudijama, predsednicima sudova, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca koje imaju prema zakonima koji važe do konstituisanja Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca u skladu sa zakonima kojima se izbor njihovih članova i nadležnost usklađuju sa Amandmanima I do XXIX na Ustav Republike Srbije, sve dok se Visoki savet sudstva i Visoki saveta tužilaca ne konstituišu u skladu sa zakonima kojima se izbor njihovih članova i nadležnost usklađuju sa Amandmanima I do XXIX na Ustav Republike Srbije.

Član 6.

Sudije u Vrhovnom kasacionom sudu i sudsko osoblje u Vrhovnom kasacionom sudu

nastavljaju svoje funkcije i radni odnos u Vrhovnom sudu Srbije.

Zamenici Republičkog javnog tužioca i tužilačko osoblje u Republičkom javnom tužilaštvu, nastavljaju svoje funkcije i radni odnos Vrhovnom javnom tužilaštvu Srbije.

Član 7

Sudije i zamenici javnih tužilaca koji su pre stupanja na snagu Amandmana I do XXIX na Ustav Republike Srbije izabrani na funkciju od tri godine smatraju se danom stupanja na snagu Amandmana I do XXIX na Ustav Republike Srbije izabranim na stalnu funkciju sudije, odnosno zamenika javnog tužioca, o čemu im Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca izdaje odgovarajuću javnu potvrdu.

Član 8.

Predsednik Vrhovnog suda Srbije bira se u roku od 30 dana od konstituisanja Visokog saveta sudstva u skladu sa zakonima kojima se izbor članova i nadležnost Visokog saveta sudstva usklađuju sa Amandmanima I do XXIX na Ustav Republike Srbije, a Vrhovni javni tužilac Srbije bira se u roku od 60 dana od stupanja na snagu zakona kojim se izbor Vrhovnog javnog tužioca Srbije usklađuje sa Amandmanima I do XXIX na Ustav Republike Srbije.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Republički javni tužilac koji su izabrani pre stupanja na snagu zakona Amandmana I do XXIX na Ustav Republike Srbije nastavljaju da obavljaju svoje funkcije sa nadležnostima koje su određene zakonima koji su važili u vreme kada su izabrani, dok na dužnost ne stupe predsednik Vrhovnog suda Srbije, odnosno Vrhovni javni tužilac Srbije izabrani u skladu sa zakonima kojima se njihov izbor usklađuje sa Amandmanima I do XXIX na Ustav Republike Srbije.

Član 9.

Ovaj ustavni zakon stupa na snagu proglašenjem na sednici Narodne skupštine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 13.04.2018.