Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: 15. aprila istekao rok za elektronske finansijske izveštaje stranaka, a rok od 8 dodatnih dana se odnosi na pisane verzije


Rok za dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu je istekao, a obavezu da dostavi izveštaj ima 97 političkih stranaka i 90 grupa građana, rečeno je Tanjugu u Agenciji za borbu protiv korupcije.

  • "Obavezu da dostave godišnje finansijske izveštaje, kao i izveštaje o prilozima i imovinama uz prethodno pribavljanje mišljenja ovlašćenog revizora imaju sve registrovane političke stranke , kao i grupe građana koje imaju predstavnike u predstavničkim telima", rekao je savetnik u službi za kontrolu finansiranja političkih subjekata Predrag Knežević.

Prema njegovim rečima, 97 političkih stranaka i 90 grupa građana koje imaju osvojene mandate, pa samim tim i neke prihode iz javnih izvora, imaju obavezu da dostave godišnje finansijske izveštaje.

  • Ukazujući da politički subjekti imaju rok do 15. aprila da dostave elektronsku verziju izveštaja, a zatim još osam dana da tu verziju i pisanim putem, uz potpis i pečat ovlašćenog lica dostave Agenciji, on je podvukao da se politički subjekti interesuju oko detalja i pojedinosti u vezi sa podnošenjem godišnjih finansijskih izveštaja.

Knežević je objasnio da se radi o izveštaju o svim prihodima i troškovima jednog političkog subjekta u toku jedne kalendarske godine, kao i celokupnoj imovini političkog subjekta.

"To su svi prihodi i rashodi koje jedan politički subjekat ostvaruje u toku jedne godine od 1. januara do 31. decembra", objasnio je Knežević, dodajući da na osnovu njega celokupna javnost ima uvid na koji način se finansiraju politički subjekti, ali i na koji način se troše sredstva, bilo da se radi o onim dobijenim iz javnih ili privatnih izvora.

Prema njegovim rečima, tako javnost ima uvid u prihode i rashode celokupnog poslovanja političkog subjekta što ranije, pre donošenja Zakona o finansiranju političkih subjekata, nije bio slučaj.

 

ZA NEPODNOŠENJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA PREDVIĐENA JE SANKCIJA U VIDU NOVČANE KAZNE OD 200.000 DO DVA MILIONA DINARA ZA PRAVNA LICA, ODNOSNO ZA POLITIČKU STRANKU I OD 50.000 DO 150.000 ZA ODGOVORNO LICE U POLITIČKOM SUBJEKTU.

 

"Do sada je Agencija, po ovom zakonu, podnela 28 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog nedostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja", rekao je Knežević.

Prema njegovim rečima, za nepodnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu Agencija je podnela 13 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka na osnovu kojih su donete dve presude - po 200.000 dinara za pravna lica i 50.000 dinara za odgovorno lice i jedna opomena za nepodnošenje izveštaja.

Kako je istakao, za 2012. godinu Agencija je podnela 15 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, a doneta je jedna presuda po kojoj je pravno lice moralo da plati 100.000 dinara, a odgovorno 50.000 dinara.

"Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja je od izuzetne važnosti jer Agencija jedino na osnovu njih može da vrši adekvatnu kontrolu finansiranje političkih subjekata", rekao je Knežević.

Prema njegovim rečima, u početnoj fazi, kada se dostavlja izveštaj, može da se otkrije da li su na račun političkog subjekta na nezakonit način uplaćena neka sredstva, da li postoji finansiranje od strane udruženja i javnih preduzeća, što je nezakonito.

On je podsetio i da u godišnji finansijski izveštaj ulaze i izveštaji o troškovima izborne kampanje ako su u toj godini bili održani izbori.

"U toku 2013. godine bilo je 10 izbornih procesa i godišnji finansijski izveštaji će sadržati te izveštaje o troškovima izborne kampanje koji se inače podnose i posebno", rekao je Knežević.

Kada je reč o kontroli tačnosti podataka, on je naveo da za sada nije pokrenut nijedan postupak, ali da očekuje da će se to u narednom periodu promeniti.

Izvor: Tanjug