Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

GRAĐANI SE NAJVIŠE ŽALE NA DISKRIMINACIJU PO OSNOVU GODINA


Tokom 2020. godine koju je obeležila pandemija građani su se Poverenici za zaštitu ravnopravnosti najviše žalili na diskriminaciju zbog godina i zdravstvenog stanja.

U godišnjem izveštaju koji je podnet Narodnoj skupštini Poverenica Brankica Janković kaže da su sledeće po broju pritužbi one na diskriminaciju zbog nacionalne pripadnosti, a koje su, navodi, najčešće podnosili Romi, a zatim i pritužbe na diskriminaciju zbog pola i invaliditeta.

Najviše pritužbi je podneto zbog zaštite pred organima javne vlasti, zatim u postupku zapošljavanja ili na poslu, prilikom pružanja usluga ili zbog nepristupačnosti objekata.

Po broju pritužbi slede one za diskriminaciju u obrazovanju, socijalnoj zaštiti i javnom informisanju.

Poverenica je u izveštaju preporučila dalje jačanje sistema zdravstvene zaštite i njenu još bolju dostupnost, naročito starijima, mladima i osobama sa invaliditetom.

Izražena je potreba za više različitih servisa podrške starijima i porodicama, sa posebnim akcentom na usluge i mere usklađivanja rada i roditeljstva, kao i one za smanjenja socijalne isključenosti i siromaštva ugroženih grupa, posebno Roma i Romkinja.

Preporučeno je smanjenje razlika između urbanih i ruralnih sredina i kreiranje javnih politika koje smanjuju nesigurnost na radu i obezbeđuju veću jednakost prilikom zapošljavanja.

Istaknuto je da su potrebne jasne i primenjive procedure za krizne događaje, u čiju izradu treba da budu uključeni predstavnici ranjivih društvenih grupa i institucija za zaštitu ljudskih prava.

Navedeno je da je u medijima i na društvenim mrežama potrebno intenzivnije promovisati kulturu tolerancije, dijaloga i rodne ravnopravnosti.

Naglašeno je da treba unaprediti kontrolu medijskih i javnih sadržaja, naročito kada su u pitanju diskriminatorni stavovi i uvredljivo izveštavanje.

"Iza nas je godina velikih izazova sa kojima smo se suočili i pojedinačno i kao društvo, a koji i dalje traju. Imajući upravo u vidu aktuelnu situaciju, od posebnog je značaja aktivno delovanje na zaštiti od diskriminacije i unapređivanju ravnopravnosti, na čemu će institucija nastaviti da radi intenzivno i posvećeno", ocenila je Poverenica Brankica Janković.

Izvor: Vebsajt RTV, 15.03.2021.
Naslov: Redakcija