Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINSKI ODBOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE USVOJIO PREDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMENAMA: Predlog propisuje izradu strategije niskougljeničnog razvoja sa akcionim planom


Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine, Jelena Tanasković, kazala je da se negativan uticaj klimatskih promena ogleda u tome što se u Srbiji iz godine u godine beleže sve intenzivniji i učestalije epizode ekstremnih vremenskih prilika, kao što su poplave, suše, toplotni talasi.

Procene pokazuju da od 2000. godine do danas štete i gubici izazvani ovim elementarnim nepogodama iznose oko sedam milijardi evra.

Ukazala je da će strategija u vezi sa zakonom biti doneta u roku od dve godine, dok će druga podzakonska akta biti doneta u roku od godinu dana.

Tanasković ističe da su negativni efekti poplava najvidljiviji, a zapravo suše najviše doprinose gubicima.

Zbog toga je pored smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte izuzetno važno kao i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

Neki sektori emituju gasove sa efektom staklene bašte i time doprinose klimatskim promenama tako drugi trpe posledice istih, a najpogođeniji sektori su zdravstvo, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda, navela je ona.

Iz tog razloga, ukazuje Tanasković, Zakon propisuje izradu programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove radi identifikacije uticaja klimatskih promena na sektore, sisteme i utvrđivanje mera prilagođavanja za one sektore i sisteme u kojima je potrebno smanjiti nepovoljne uticaje.

Ističe da su ključni benefiti Zakona o klimatskim promenama, a pre svega uspostavljanje sistema za ograničenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, povećanje otpornosti i društva u celini, kao i sektora zdravlja, vodoprivrede, poljoprivrede, šumarstva na negativne efekte klimatskih promena.

Takođe, i plansko prilagođavanje svih relevantnih sektora na izmenjene klimatske uslove, kao i primeni Zakona koji će se pozitivno odraziti na privredni rast i razvoj, povećanu konkurentnost naše privrede, privlačenje investicija.

Vlada Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o klimatskim promenama, čijom će se primenom uspostaviti sistem za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i obezbediti prilagodavanje na izmenjene klimatske uslove.

Zakonom se ispunjavaju obaveze prema međunarodnoj zajednici, odnosno Okvirnoj Konvenciji UN o promeni klime i Sporazuma iz Pariza i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU.

Zakon postavlja pravni okvir za dalje delovanje sa ciljem smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, što je jedan od pet strateških ciljeva Evropske unije i osnova zelene i cirkularne ekonomije.

Izvor: Vebsajt RTV, 15.03.2021.
Naslov: Redakcija