Zastava Bosne i Hercegovine

POČELA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU


Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, počela je 12. marta 2021. godine i trajaće do 02. aprila 2021. godine.

Zainteresovani građani i stručna javnost primedbe, predloge i sugestije mogu da dostave elektronskim putem na adresu: pio@minrzs.gov.rs ili pismenim putem Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22 - 26, Beograd, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju”.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, analiziraće sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stanici i na portalu e - uprave.

Detaljnije informacije mogu se pronaći na sajtu Ministarstva na ovom linku:

Izvor: Vebsajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 12.03.2021.
Naslov: Redakcija