Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONI O RADU I O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Sindikati traže od poslodavaca da zaposleni koji ne mogu da rade zbog virusa korona primaju punu platu


Savez sindikata Republike Srpske zatražio je od poslodavaca da isplaćuju punu platu radnicima koji, zbog prevencije zaraze virusom korona, pojave simptoma bolesti ili nege obolelih članova uže porodice, odsustvuju sa posla i ne mogu da izvršavaju svoje redovne obaveze i zadatke.

Iz Saveza sindikata pozvali su poslodavce i da se pridržavaju mera i preporuka koje izdaju institucije i zdravstvene ustanove kako bi bilo zaštićeno zdravlje svakog radnika.

Odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i kolektivnih ugovora, kako je navedeno, propisuju obavezu poslodavca da radnicima obezbede sigurno radno mesto i zdravu radnu sredinu.

- Apelujemo i da radnici budu maksimalno odgovorni prema svom zdravlju i zdravlju drugih, te da se pridržavaju mera i preporuka koje izdaju nadležne institucije i zdravstvene ustanove radi vlastitog zdravlja i bezbednosti - navedeno je u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Blic, 11.03.2020.
Naslov: Redakcija