Zastava Bosne i Hercegovine

FORUM SUDIJA SRBIJE: Objavljen Priručnik za primenu alternativnih sankcija


Forum sudija Srbije sačinio je Priručnik za primenu alternativnih sankcija.

Ideja je da se ovim priručnikom, prvo, prezentuje sam pojam alternativne krivične sankcije i postojeća zakonska rešenja u ovoj oblasti, te da se potom kroz jedan praktičan pristup, analizu sudske prakse i smernice ukaže sudijama, javnim tužiocima i poverenicima (probacionim službenicima) na prednosti njihove veće saradnje što bi za posledicu svakako imalo stvaranje delotvornog pravosudnog lanca, usmerenog ka većoj primeni alternativnih sankcija u praksi.

Izvor: Vebsajt Forum sudija Srbije, 24.11.2020.