Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENJEN REŽIM RADA JAVNIM TUŽILAŠTVIMA NA TERITORIJI BEOGRADA


U svim javnim tužilaštvima na teritoriji Beograda zbog opasnosti od širenja virusa Kovid 19 izmenjen režim rada:

1. Imajući u vidu da u istražnim kabinetima nije moguće obezbediti fizičku distancu od najmanje 1,5 metara između dve osobe

OTKAZUJU SE sva ranije zakazana saslušanja okrivljenih ili svedoka u javnim tužilaštvima OSIM:

- u predmetima u kojima je određen ili predložen pritvor,

- u predmetima u kojima se kao oštećeno javlja maloletno lice,

- u predmetima nasilja u porodici,

- u predmetima u kojima postoji opasnost od zastarevanja krivičnog gonjenja,

- u predmetima za krivična dela nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz čl.248.KZ ili prenošenje zarazne bolesti iz čl.249.KZ,

- u predmetima po krivičnim prijavama za krivična dela koja su izvršena za vreme vanredne situacije ili u vezi sa vanrednom situacijom.

2. Predaja krivičnih prijava i podnesaka vršiće se putem pošte ili elektronske pošte na e-mail adresu navedenu na veb sajtu konkretnog javnog tužilaštva

3. Šalter pisarnice biće zatvoren, a sve informacije o predmetima biće davane preko telefonskih linija navedenih na veb sajtu konkretnog javnog tužilaštva

4. Neće biti dozvoljen uvid i fotokopiranje spisa predmeta i neće se vršiti prijem stranaka i advokata, osim u predmetima koji su napred navedeni kao izuzetak.

Izvor: Vebsajt AK Beograda, 27.11.2020.
Naslov: Redakcija