Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM: Propisan novi PEP obrazac - Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave


Pravilnikom o izmeni Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021) koji je stupio na snagu 30.10.2021. godine, propisan je novi obrazac PEP – Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa, kojim je zamenjen dosadašnji obrazac.

Novi obrazac PEP u delu 4. obim ovlašćenja za upotrebu elektronskih servisa dopunjen je tačkom 4.6. fiskalizacija, kako bi se obveznicima fiskalizacije omogućilo da preko portala Poreske uprave ePorezi:

  • podnose prijave PGJO – Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije;
  • podnesu prijavu FIP-EFU – Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku;
  • pristupaju portalu Elektronski sistem za fiskalizaciju (https://tap.suf.purs.gov.rs/Home/Login).

Svi zakonski zastupnici poreskih obveznika koji su do stupanja na snagu izmene Pravilnika (30.10.2021. godine) podneli obrazac PEP i dodelili ovlašćenje za sve elektronske servise pod tačkom 4.1, nemaju obavezu podnošenja novog PEP obrasca da bi dodelili ovlašćenje i za obim pod tačkom 4.6. fiskalizacija.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 12.11.2021.
Naslov: Redakcija