Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500": Unija pekara podržava ograničavanje cene hleba “Sava” na 46 dinara


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 106/2021), kojom je maloprodajna cena hleba od brašna tipa 500 poznatog kao Sava, ograničena na 46 dinara. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da je to urađeno kako bi se obezbedilo snabdevanje tržišta ovim hlebom i kako ne došlo do većih promena njegovih cena.

Matić je rekla da je zabunu izazvao podatak da su neki pekari, pre svega sa juga Srbije, koji su, kako je navela, inače poznati po nižim cenama hleba, povećali neke cene, pre svega proizvoda od brašna.

"Maloprodajna cena hleba Sava ubuduće neće moći da pređe 46 dinara. Bez obzira na poremećaje na tržištu, pre svega kada govorimo o cenama pšenice, Srbija ima dovoljno zaliha i obezbediće i dodatnu intervenciju iz Republičkih robnih rezervi od 30.000 tona pekarima i mlinarima kako bi ova cena ostala stabilna", naglasila je ministarka.

Dodala je da će ako bude potrebe Republička direkcija za robne rezerve, reagovati dodatnim količinama a to, kako je istakla, u ovom trenutku nije neophodno.

Ministarka Matić je navela da je Unija pekara Srbije saglasna sa ovim merama Vlade Republike Srbije i da je upravo ona dogovorila ovakve korake na sastanku, nakon čega je Vlada Republike Srbije donela pomenutu Uredbu.

Podsetila je da je vezano za maksimalnu cenu hleba Sava, Vlada Republike Srbije poslednju Uredbu ovog tipa stavila van snage pre dve godine kada je maksimalna maloprodajna cena bila 46,5 dinara.

Pre toga, kako je navela, na snazi je bila uredba po kojoj je ta cena iznosila 48,8 dinara.

Na pitanje da li će sadašnja situacija uticati na povećanje cena energenata, Matić je odgovorila da što se energenata tiče, Srbija stoji dosta dobro i da se povećanje ne očekuje.

"Na globalnoj sceni je došlo do povećanja cena energenata a to je sigurno uslovilo i povećane troškove kada govorimo o žetvi", rekla je Tatjana Matić.

Još jednom je istakla da Srbija raspolaže dovoljnim robnim rezervama i da se bez obzira na bilo kakva pomeranja cena energenata to neće odraziti na maksimalnu maloprodajnu cenu hleba tipa Sava.

Unija pekara Srbije saopštila je da će podržati Uredbu Vlade Republike Srbije o maksimalnoj ceni hleba od brašna tipa T-500, koja neće prelaziti 46 dinara.

"Unija pekara Srbije posle niza sastanaka i predloga Vlade Republike Srbije, povodom premošćavanja trenutno nerealnih poskupljenja pšenice i brašna, dogovorila je da će podržati uredbu o maksimalnoj ceni hleba od brašna tipa T-500, koja neće prelaziti 46 dinara", navodi se u saopštenju.

Podrška je, kako se dodaje, usledila posle dogovora sa predstavnicima Vlade Srbije, koja će preko Unije pekara Srbije i Republičke direkcije za robne rezerve pekarima, koji se bave proizvodnjom hleba, obezbediti brašno po ceni od 30 dinara.

Unija pekara Srbije navodi da očekuje već za nekoliko meseci stabilizaciju cena pšenice u Srbiji kao i na stranim berzama i nada se da neće biti potrebe za produženjem Uredbe.

Unija pekara Srbije, kao najveće udruženje proizvođača hleba i drugih pekarskih proizvoda, takođe podseća da nije održala nikakve sastanke u okviru svog udruženja povodom povećanja cene hleba.

"Ovim dogovorom sa Vladom, sprečavamo bilo kakve insinuacije i špekulacije o nerealnom poskupljenju hleba", navodi se u saopštenju Unije pekara.

Izvor: Vebsajt RTV, 09.11.2021.
Naslov: Redakcija