Zastava Bosne i Hercegovine

SUĐENJA "NA DALJINU": Istraživanje pokazalo da su tehničke mogućnosti sudova korišćene samo u vanrednom stanju


Sudije, tužioci i advokati nisu zainteresovani za korišćenje tehnologije u krivičnim postupcima, a značajan je procenat onih koji korišćenje tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka vezuju samo za period epidemije.

Ovo je pokazalo istraživanje koje je sproveo Forum sudija Srbije, a rezultati su predstavljeni u publikaciji "Suđenje na daljinu-pravni okvir i praksa".

- Sudovi su za vreme vanrednog stanja morali da postupaju u pritvorskim i drugim hitnim predmetima, ali i u predmetima u kojima je postupak vođen za krivična dela protiv širenja zarazne bolesti. Država je ovaj problem pokušala da reši putem tzv. "Skajp suđenja", što je u stručnoj javnosti izazvalo brojne oprečne komentare - kažu u Forumu sudija.

Rezultati istraživanja su pokazali da više od polovine sudova iz ispitivanog uzorka poseduje posebnu prostoriju za ispitivanje posebno osetljivih svedoka i tehničke mogućnosti. Međutim procenat upotrebe je tokom 2019. i 2020. bio veoma mali.

- U manje od 10 odsto postupaka korišćena su tehnička sredstva prilikom ispitivanja svedoka koji se mogu smatrati posebno osetljivim - kažu u Forumu sudija. - Ovo navodi na zaključak da pandemija nije uticala na obim primene tehničkih sredstava i sudije nisu preterano zainteresovane za njihovo korišćenje, već se pretežno opredeljuju ili za klasičan način ispitivanja svedoka ili za vršenje uvida u zapisnike o njihovom ranijem ispitivanju. Sudovi ne poseduju posebne evidencije o korišćenju posebnih prostorija za ispitivanje svedoka, što posredno ukazuje da nemaju službe za pomoć i podršku žrtvama krivičnih dela.

Interesantno je i da su rezultati drugog dela istraživanja, koji se odnosio na upotrebu tehničkih sredstava za saslušanje okrivljenih tokom vanrednog stanja, doveli do suprotnih zaključaka. Naime, tehnička sredstva su u velikoj meri korišćena za saslušanje okrivljenih za vreme vanrednog stanja. Od 15. marta do 6. maja prošle godine, u krivičnim postupcima pred osnovnim sudovima, saslušana su 103 okrivljena "na daljinu", a od toga je 75 postupaka i završeno. Svi krivični postupci pokrenuti su zbog krivičnog dela nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije i svi okrivljeni su se nalazili u pritvoru. U više od 95 odsto postupaka okrivljeni je saslušan putem "Skajp" aplikacije, a u dva predmeta je korišćen "Viber". U većini predmeta okrivljeni nije upitan za mišljenje o tome da se sasluša na navedeni način, već je samo obaveštavan. Veliki procenat tih saslušanja obavljen je i pre donošenja Uredbe o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 49/2020). Takođe, u najvećem broju presuda nije navedeno, niti obrazloženo kako je obezbeđeno pravo na odbranu okrivljenom i opštenje sa braniocem.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 11.10.2021.
Naslov: Redakcija