Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UTVRĐIVANJU ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI: U novosadskom Višem sudu je još 96 postupaka za utvrđivanje činjenica o preminulim bebama


Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije novosadskog Višeg suda u toku je 96 vanparničnih postupaka vezanih za nestale bebe.

Od stupanja na snagu Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), podneto je 116 predloga za pokretanje postupka, dosada je rešeno 20 predmeta, ali ne o glavnoj stvari - o nestalim bebama.

Sudija Posebnog odeljenja Ana Stamenić objašnjava da je reč o spajanju postupaka, oglašavanju suda nenadležnim i upućivanjem predmeta u nadležni organ, a bilo je i slučajeva da su predlagači povukli predlog.

- U svim postupcima, Sud prikuplja potrebnu dokumentaciju od nadležnih organa, zdravstvenih ustanova, komunalnih preduzeća, policije, tužilaštva, matičara, centara za socijalni rad... U najvećem broju predmeta su održana ročišta tokom kojih su saslušani predlagači, ali i neki svedoci. I, u velikom broju predmeta je određeno sudsko-medicinsko veštačenje zdravstvene i druge dokumentacije, da bi se utvrdilo šta je tačno o stanju porodilje i novorođenčeta, toku lečenja, eventualno konstatovanim bolestima, terapiji, ishodu... - nabraja sudija Ana Stamenić.

Iako su postupci još u toku, kaže, mora se primetiti da i sud nailazi na niz prepreka i poteškoća u utvrđivanju činjenica, jer najveći broj zdravstvenih ustanova nije pravilno i uredno vodio evidenciju, niti postupao po procedurama. Pritom, zbog proteka vremena, ali i mnogih drugih objektivnih razloga, veoma je teško doći do medicinskih radnika, lekara, babica i drugih osoba koje bi, eventualno, mogle da imaju saznanja o sudbini nestale dece.

- Najveći broj zdravstvenih ustanova neposedovanje bilo kakve dokumentacije opravdava tvrdnjama da je uništena u poplavama, havarijama i sličnim događajima. Ali, nepotpuni su, neobrazloženi i sumnjive verodostojnosti čak i upisi u matične knjige rođenih i umrlih, te dodela jedinstvenih matičnih brojeva za novorođenčad - kaže sudija Ana Stamenić, napominjući da su svi ovi postupci zatvoreni za javnost.

Činjenica je, saznajemo, da je tokom prethodnih decenija preovladavao stav da roditelje treba poštedeti bola sahranjivanja novorođenog, a preminulog deteta, čime je pravdano nesporno uskraćivanje predaje tela, a nije bilo ni adekvatne istražne procedure.

I, upravo zbog nedostatka činjenica o tome šta se sa navodno preminulom decom dogodilo, samo su se produžavale i produbljivale sumnje da su bebe bile protivpravno oduzimane od roditelja.

Državni organi, te fizička i pravna lica su obavezna da sudu u roku od 30 dana dostave tražene pisane dokaze i podatke. Ukoliko prekorače termin, izriču im se novčane kazne od 30.000 do 45.000 dinara za fizičko lice ili odgovornog u pravnom licu, odnosno od 90.000 do tri miliona dinara za pravno lice.

Sudija Ana Stamenić kaže da je u pojedinim slučajevima utvrđeno je da posle obdukcije tela preminule novorođenčadi sačuvan takozvani parafinski kalup, pa je određivano DNK veštačenje. Međutim, događalo se da taj materijal nije podoban za veštačenje - usled oštećenja nastalog ili tokom uzimanja tkiva, ili zbog neadekvatnog čuvanja!

Izvor: Vebsajt Novosti, LJ. Preradović, 12.10.2021.
Naslov: Redakcija