Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Uz posredovanje Vlade RS doći do rešenja problema između katastra i notara


Republički geodetski zavod (RGZ) pozdravio je odluku Ministarstva pravde da se premijerka Ana Brnabić obavesti o velikom problemu koji trenutno postoji u katastru nepokretnosti, a posledica je pogrešne primene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020), koja je dovela do toga da do sada 24.366 građana ne može da upiše imovinu u katastar, saopšteno je iz RGZ-a.

"Nadamo se da će posredovanjem Vlade Republike Srbije u rešavanju nesporazuma u komunikaciji i tumačenju Zakona sa Javnobeležničkom komorom i Ministarstvom pravde dovesti do toga da se ovaj gorući problem za građane reši", navodi RGZ.

Kako se ističe, RGZ svakog meseca izveštava nadležne državne organe o broju odbačenih predmeta koji su im stigli preko notarskih kancelarija, a 1. jula je upućen dopis Javnobeležničkoj komori Srbije u kome je ukazano na najčešće greške i nepravilnosti koje su dovele do tako velikog broja odbačenih predmeta.

Veliku pravnu nesigurnost kod građana, ukazuje RGZ, stvara i overa kupoprodajnih ugovora kod notara koji se odnose na nepokretnosti koje nisu konačno upisane u katastar, što za posledicu može imati da kupac iz takvog ugovora ne stekne svojinu i ne bude upisan kao vlasnik, ukoliko rešenje o upisu njegovog pravnog prethodnika – prodavca bude poništeno u postupku po eventualno izjavljenoj žalbi druge strane.

Izvor: Vebsajt Danas, 10.10.2020.
Naslov: Redakcija