Zastava Bosne i Hercegovine

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Počelo kandidovanje sudija za izbore za članove VSS. Društvo sudija traži da se obezbede jednaki uslovi za sve kandidate, koji se mogu prijaviti do 26. oktobra 2020. godine


Predsednik Visokog saveta sudstva je 1.10.2020. godine doneo Odluku o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija. S obzirom da je odluka objavljena 9.10.2020. godine (Sl. glasnik, br. 122/2020), rok od 15 dana za podnošenje kandidature ističe 26.10.2020. godine.

Zbog kratkih rokova i propusta Visokog saveta sudstva da bliže uredi izborni postupak, Društvo sudija obaveštava svoje članove-kandidate za člana Visokog saveta sudstva da im u svrhu predstavljanja sudijama-biračima ustupa svoju internet stranicu, u odeljku Sudski izbori 2020 i da im stoji na raspolaganju za organizaciju predstavljanja.

Budući da znatan broj sudija nije obavešten o početku postupka izbora za pet članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija (osim za člana iz apelacionih sudova), Društvo sudija Srbije i na ovaj način obaveštava svoje članove i sve ostale sudije o tome i

P O Z I V A

 1) VISOKI SAVET SUDSTVA, kao što je to učinilo i 11.9.2020. i 5.10.2020. godine, ali i 2015. i 2016. godine (bez ikakve reakcije Saveta na to), da otkloni nedostatke izbornog procesa i da obezbedi jednake uslove za sve sudije-kandidate, obaveštenost sudija-birača i transparentnost i demokratičnost postupka izbora, tako što će:

  • zahtevati od svih kandidata da dostave, osim biografija, i svoje programe kojima ukazuju na najvažnija pitanja u sudstvu koja zaslužuju pažnju Visokog saveta sudstva i da iznesu svoje viđenje rešenja tih pitanja;
  • uspostaviti praksu objavljivanja biografija i programa kandidata na internet stranici Visokog saveta sudstva i njihovog dostavljanja upravama svih sudova radi upoznavanja sudija-birača;
  • sam organizovati, ali i zahtevati od predsednika sudova da to organizuju, istovremeno predstavljanje kandidata koji se kandiduju iz suda određenog ranga u prostorijama Visokog saveta sudstva, suda ili na drugom odgovarajućem mestu;
  • obezbediti audio-vizuelno snimanje predstavljanja svih kandidata;
  • postaviti snimljeni materijal na internet stranicu Visokog saveta sudstva.

 2) IZBORNU KOMISIJU VISOKOG SAVETA SUDSTVA da primeni odredbu člana 29. stav 2. Pravilnika o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015) tako da obezbedi stvarnu tajnost izbora, tako što će biračka mesta odrediti u sedištima apelacionih sudova, a za sudije sudova republičkog ranga u sedištu beogradskog apelacionog suda.

 3) PREDSEDNIKE SUDOVA da bez odlaganja:

  • obaveste sudije o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za Visoki savet sudstva;
  • dostave sudijama sve relevantne materijale s tim u vezi;
  • zakažu sednice svih sudija kako bi omogućili sudijama da predlože kandidate;
  • omoguće kandidatima, koji su za to zainteresovani, da se zajednički predstave na sednicama svih sudija prema stepenu i vrsti suda za koji ističu kandidaturu u VSS.

 4) SVE SUDIJE – KANDIDATE da objave svoje biografije i programe u kojima će izneti svoje viđenje načina rešavanja najvažnijih pitanja sudskog sistema.

Izvor: Vebsajt Društvo sudija Srbije, 14.10.2020.
Naslov: Redakcija