Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: Sindikati protiv sezonskog rada u ugostiteljstvu


Nacrt zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima čiji sastavni deo, osim postojeće poljoprivrede, treba da postanu i ugostiteljstvo, turizam, kreativna industrija i građevinarstvo, nalazi se na javnoj raspravi do 22. septembra 2021. godine. Dok u Udruženju hotelijera i restoratera “Hores” podsećaju da će novi zakon biti dobro rešenje za sektor ugostiteljstva, sindikati veruju da bi se na taj način domaći i strani radnici stavili u još nesigurniji položaj i veću zavisnost od volje poslodavca, i to baš u sektorima u kojima se odavno posao ne obavlja sezonski, a to su rad u ugostiteljstvu, turizmu i građevinarstvu.

Dragan Cvetković, predsednik Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije, naglašava da je novi zakon potpuno nepotreban, jer u postojećem Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) već ima odredaba koje sve to regulišu potpuno legalno.

Sezonsko zapošljavanje ima smisla samo u poljoprivredi i delimično u građevinarstvu, a u ugostiteljstvu nikako. Zato insistiramo na postojanju i definisanju pisanog ugovora o angažovanju radnika po osnovu ovog zakona, sa pečatom i potpisom poslodavca. Jer, jedino takav ugovor može zaposlenom da garantuje zaštitu i ostvarenje prava kako na radu, tako i u drugim propisima – izričit je Cvetković.

Ako nova verzija mora tako da bude usvojena, dodaje on, onda neka zakon važi samo za strane radnike, a ne i za srpske.

Baš pre nekoliko dana sam u Ministarstvu rada to ponovio, kao i da se zalažemo za pisan ugovor između radnika i poslodavca. Jer, bojim se da će, usvajanjem ovog zakona, za dve-tri godine nestati stalni radni odnos u ugostiteljstvu. Radnicima će se stalno produžavati rad na određeno, biće povremeno angažovani, što je još jedan dokaz da su odredbe na strani vlasnika hotela i restorana, a ne na strani zaposlenih – napominje Cvetković.

U “Horesu” navode da bezmalo polovina od ukupne radne snage u hotelijerstvu radi u sivoj zoni.

Kada bi svi oni bili obuhvaćeni novim zakonom o sezonskom angažovanju onda bi bili registrovani, imali bi socijalno osiguranje, tako da ne vidimo ništa sporno u donošenju zakona – smatra Georgi Genov, direktor “Horesa”.

U “Inicijativi za ekonomska i socijalna prava – A11” koja takođe pomno prati dešavanja na ovom polju rada podvlače da ukoliko nova verzija zakona bude usvojena, baviće se samo ubiranjem poreza i doprinosa, pri čemu sam položaj zaposlenih neće biti poboljšan.

Prema podacima iz NALED-ove analize proširenja sistema pojednostavljenog angažovanja radnika na privremenim poslovima u turizmu i ugostiteljstvu je, inače, pre proglašenja pandemije, bilo zaposleno više od 105.000 radnika.

Izvor: Vebsajt Politika, Marija Brakočević, 10.09.2021.
Naslov: Redakcija