Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Upis svih lica kojima je izdato rešenje o izdavanju licence za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača radova u registre vrši se po službenoj dužnosti


Pre angažovanja inženjera, arhitekata, prostornih planera i izvođača radova, Inženjerska komora Srbije građanima preporučuje da izvrše proveru u nadležnim registrima koji su javno dostupni na njenom sajtu.

Kako se upozorava u saopštenju Komore, zbog profesionalnih grešaka u interesu građana i struke je da se uvere da licencirana lica savesno obavljaju poslove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju.

“Inženjerska komora Srbije preporučuje da se, pre angažovanja licenciranih lica, izvrši uvid u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registar licenciranih izvođača radova, jer samo “aktivan” status u registrima inženjera omogućava obavljanje stručnih poslova, navodi se u saopštenju.

Iz komore su istakli da je na osnovu važećeg Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), upis svih lica kojima je izdato rešenje o izdavanju licence za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača radova u registre vrši se po službenoj dužnosti.

“Pravo na obavljanje stručnih poslova licencirana lica stiču na osnovu “aktivnog statusa” u registrima, a koji se obezbeđuje važećom Polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koju lice može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu”, stoji u saopštenju.

Prilikom angažovanja, uz licencu, jedini dokaz o “aktivnom” statusu je uverenje o podacima upisanim u registre koje vodi Inženjerska komora Srbije.

Prema poslednjim podacima u registar je upisano 30.028 inženjera, od kojih samo 14.892 ima “aktivan” status, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Biznis.rs, 11.09.2021.
Naslov: Redakcija