Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA: U Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika upisano 85 odsto registrovanih subjekata


Stvarne vlasnike je, zaklјučno sa 10. septembrom, evidentiralo ukupno 138.797 obveznika, što čini 85,12% registrovanih subjekata. Među njima, najviše je privrednih subjekata ispunilo ovu zakonsku obavezu, a zatim slede ustanove, zadužbine i fondacije, dok je procentualno najmanje udruženja koja su evidentirala svoje stvarne vlasnike.

Agencija za privredne registre je 4. septembra poslala notifikacije na oko 6.000 imejlova registrovanih subjekata, čije su elektronske adrese registrovane u bazama podataka APR-a, sa obaveštenjem za svakog pojedinačnog obveznika, koji još nije uneo svoje podatke u Centralnu evidenciju, da treba da ispuni ovu obavezu propisanu Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 91/2019).

Agencija je upozorila obveznike na prekršajnu odgovornost registrovanih subjekata i njihovih odgovornih lica u slučaju da ne izvrše svoju zakonsku obavezu.

U obaveštenju su obveznici upućeni kako da pristupe Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika preko veb-sajta Agencije i kako da pronađu detalјnija uputstva za postupak elektronskog evidentiranja, koja su objavlјena na stranici Registri /Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Tabela sa podacima o registrovanim subjektima koji (ni)su evidentirali stvarne vlasnike na dan 10.09.2020. godine:

Registar

Obveznici

Evidentirani

procenat

evidentiranih obveznika

Registar privrednih subjekata

126.108

110.110

87,31%

Registar fondacija i zadužbina

937

772

82,39%

Registar udruženja

34.413

26.584

77,25%

Ustanove

1.600

1.331

83,19%

Ukupno:

163.058

138.797

85,12%

Naime, Centralna evidencija stvarnih vlasnika uspostavlјena je u Agenciji za privredne registre 31. decembra 2018. godine, sa cilјem usaglašavanja domaćih propisa sa evropskim zakonodavstvom i unapređenja postojećeg sistema otkivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, uz postizanje višeg nivoa dostupnosti i pouzdanosti u evidentirane podatke o stvarnim vlasnicima.

Evidentiranje podataka o stvarnim vlasnicima vrši lice ovlašćeno za zastupanje u registrovanom subjektu, koje je dužno da podatke unese elektronski u Centralnu evidenciju, najkasnije u roku od 15 dana od datuma osnivanja, ili registracije promene vlasničke strukture i članova organa, na osnovu koje ispune uslov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Istovremeno sa evidentiranjem, podaci se objavlјuju na internet stranici, odnosno na portalu Agencije, kako bi treća lica mogla biti upoznata sa podacima o stvarnim vlasnicima.

Shodno zakonskoj obavezi da proverava da li je registrovani subjekt izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u zakonskom roku, Agencija za privredne registre je proverila podatke i uputila obaveštenja obveznicima, koji nisu evidentirali stvarne vlasnike u Centralnoj evidenciji, da to što pre učine, jer će, u suprotnom, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanog subjekta ako utvrdi da nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku.

Izvor: Vebsajt APR, 11.09.2020.
Naslov: Redakcija