Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENI PORODIČNOG ZAKONA: Predviđeno ukidanje maloletničkih brakova i zabrana fizičkog kažnjavanja dece kao vaspitnog sredstva


Ministar za brigu o porodici i demografiji Radomir Dmitrović predsedavao je prvom sednicom Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmeni Porodičnog zakona, a kao neke od najvažnijih novina se navode ukidanje maloletničkih brakova i zabrana fizičkog kažnjavanja dece kao vaspitnog sredstva.

Dmitrović je podsetio da je Porodični zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) stupio na snagu 1. januara 2005. godine, a da se primenjuje od 1. jula iste godine.

Neke od novina u Nacrtu zakona su uspostavljanje definicije deteta u skladu sa Konvencijom o pravima deteta, ukidanje mogućnosti maloletničkih brakova i sticanje poslovne sposobnosti takvim brakom.

Ukida se fizičko kažnjavanje kao vaspitno sredstvo, daje se mogućnost da dete izrazi mišljenje o pitanjima koja ga se tiču, bez obzira na uzrast.

Ukida se mogućnost usvajanja deteta čiji su roditelji lišeni poslovne sposobnosti, kao i ukidanje mogućnost sklapanja dogovora o usvojenju između roditelja i budućih usvojitelja. Uvode se nove dužnosti hranitelja koji se tiču podrške štićenicima i drugo.

On je napomenuo da nema roka do kada bi trebalo završiti rad na Nacrtu zakona, jer se moraju proći procedure, javne rasprave, ali veruje da bi posao mogao biti okončan do kraja godine.

Izvor: Vebsajt N1, 12.07.2021.
Naslov: Redakcija