Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Uvođenjem e-šaltera postupak upisa prava svojine u katastar nepokretnosti pojednostavljen


Ako vam je neko u porodici preminuo, nakon određenog perioda trebalo bi da počnete da pribavljate svu potrebnu dokumentaciju oko imovine preminulog i nasledstva iste. U daljem tekstu moći ćete da pročitate kako će ostavinska rasprava izgledati i šta treba da radite nakon nje, kao i kako će ubuduće izgledati upis u katastar.

- Zakazivanje ostavinske rasprave -

Kada je neko lice preminulo matičar smrt tog lica treba da upiše u matičnu knjigu umrlih u roku od 30 dana, a bližnji treba da dostave smrtovnicu kao dokaz. Popis i procenu imovine obavlja javni beležnik, a dokaze o vlasništvu imovine donose naslednici na uvid u sud prilikom podnošenja zahteva za pokretanje ostavinske rasprave. Ostavinsku raspravu zakazuje sud kada ima svu potrebnu dokumentaciju, a postupak sprovodi javni beležnik kojem sud dodeli predmet. Javni beležnik donosi ostavinsko rešenje kojim se utvrđuje zaostavština preminulog, naslednici i ako ima više naslednika, udeo u zaostavštini koji svaki naslednik nasleđuje. Ako je preminulo lice iza sebe ostavilo validan testament javni beležnik će proglasiti postojanje testamenta i pročitati ono što piše u njemu. Ako, ipak, ne postoji testament, imovina preminulog se ravnopravno deli na onoliko delova koliko ima naslednika, po redosledu nasleđivanja propisanom zakonom. Odricanje od imovine jednog naslednika u korist drugog je moguće, izjavom koja se daje u postupku ostavinske rasprave.

- Procedura upisa u katastar nepokretnosti -

Služba za katastar nepokretnosti vrši upis prava svojine, ili drugog prava u katastar nepokretnosti na zahtev stranke u postupku, ili na zahtev javnog beležnika koji po službenoj dužnosti traži upis. Takođe, javni beležnik po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon. Takođe, treba da dostavi i poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu da bi katastar mogao to da prosledi poreskom organu. Poresku prijavu popunjava naslednik lično ili preko punomoćnika.

- Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova -

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020) je pojednostavio postupak upisa prava svojine u katastar nepokretnosti uvođenjem e-šaltera.

Smisao ovog novog sistema jeste da se administrativne procedure za građane svedu na minimum. To je elektronski šalter na kome sve možete da odradite iz udobnosti svog doma. Novim zakonom je postignuta efikasna raspodela posla između zaposlenih. Sva dokumenta treba dostaviti kroz elektronski šalter i svi ti dokumenti se čuvaju u elektronskom obliku. Naslednik je dužan da taj dokument ipak čuva kao i originalni dokument. Ako se desi neka tehnička greška potrebno je da se ona ispravi pre nego što katastar donese odluku o upisu jer će u suprotnom morati da se formira nov predmet sa novim brojem. Kao što je već napisano, javni beležnik je dužan da proveri da li su sva dokumenta validna. Ako dokumenta jesu ispravna onda javni beležnik dostavlja sva dokumenta Republičkom geodetskom zavodu radi upisa u katastar.

Javni beležnik obavlja većinu posla oko upisa. Odgovornost za greške više ne pada samo na stranku već je odgovornost proširena na sve učesnike u tom procesu. Skraćen je rok za upis u katastar na pet radnih dana, a nekada je bio i do 25 radnih dana. Takođe je donet i zakon da zajednička svojina može da bude na oba bračna druga, a ne samo na jednog od supružnika. Poreska prijava se obavlja elektronskim putem i tako se i šalje poreskom organu tako da vi ne morate ništa da radite. A sva potrebna dokumentacija se takođe dostavlja elektronski tako da ne morate da zakazujete termin i čekate satima u redu. Zbog toga što se dosta stvari radi elektronskim putem i zbog sistema koji je uveden u katastar, evidencija nepokretnosti je ažurnija, a komplikovane procedure koje su pojednostavljene.

Izvor: Vebsajt Nekretnine.rs, 12.07.2021.
Naslov: Redakcija