Zastava Bosne i Hercegovine

DONETE ODLUKE U CILJU OLAKŠAVANJA OTPLATE ODREĐENIH KREDITA ODOBRENIH GRAĐANIMA DO 18. MARTA 2020. GODINE


Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 9. jula 2020. godine, usvojio je sledeće odluke koje su objavljene 10. jula 2020. godine:

  • Odluku o dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020) i
  • Odluku o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020).

Novi propisi predstavljaju pažljivo odmerenu reakciju Narodne banke Srbije na moguće pogoršanje finansijskog položaja građana koji su se zadužili pre nastupanja vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 po osnovu uzetog potrošačkog kredita (uključujući i potrošačke kredite odobrene za kupovinu motornih vozila), gotovinskog ili drugog kredita (koji nije stambeni kredit ni minus po tekućem računu). Usvajanje navedenih odluka treba da doprinese olakšavanju uslova otplate kredita građanima koji su se suočili ili će se tek suočiti sa smanjenjem prihoda ili gubitkom posla, kao i svim građanima koji, iako nisu u finansijskim poteškoćama, žele da svoje neotplaćene obaveze prema banci izmire u nešto dužem vremenskom periodu od inicijalno predviđenog. Naime, uvažavajući vanredne okolnosti koje su nastupile u prethodnom periodu, usvojenim novinama bankama se otvaraju dodatne mogućnosti da u toku ove i naredne godine dužnicima koji su se zadužili pre nastupanja vanrednih okolnosti ponude adekvatne olakšice u vezi sa otplatom gore navedenih kredita, a da se to ne odrazi negativno na pokazatelje poslovanja banke.

Konkretno, banke će od dana stupanja na snagu propisa biti podstaknute da dužnicima ponude refinansiranje ili promenu datuma dospeća poslednje rate potrošačkih, gotovinskih i ostalih kredita (koji nije stambeni kredit ni minus po tekućem računu) odobrenih do 18. marta 2020. godine i to na dodatnih dve godine duže u odnosu na trenutno važeći režim rokova otplate ovih kredita (koji podrazumeva rok otplate do 7 godina u toku ove godine, do 6 godina u toku 2021. godine, do 8 godina za potrošačke kredite odobrene za kupovinu motornih vozila nevezano za godinu). Navedene olakšice se mogu ponuditi dužnicima i u slučaju da je nakon refinansiranja, odnosno promene datuma dospeća poslednje rate pod uslovima predviđenim novim propisima, kreditno opterećenje dužnikovih prihoda (stepen kreditne zaduženosti) veće od 60%.

NBS ističe da stimulisanjem odobravanja olakšanih uslova otplate kredita stanovništvu Narodna banka Srbije ne odstupa od podsticanja prakse održivog kreditiranja i sprečavanja odobravanja nenamenskih kredita stanovništvu na rokove koji nisu u skladu s rizičnošću ove vrste proizvoda i kreditnom sposobnošću svakog pojedinačnog dužnika. Takođe, na ovaj način se umanjuju rizici od rasta stope problematičnih kredita u ovom segmentu kreditiranja u periodu nakon isteka moratorijuma, doprinosi se ublažavanju posledica krize u ovoj i narednoj godini i stvaraju se uslovi za kreiranje dodatne potrošnje fizičkih lica.

Izvor: Vebsajt NBS, 13.07.2020.
Naslov: Redakcija