Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE: Ministarstvo rudarstva i enegetike pokrenulo aukciju za dodelu tržišnih premija za obnovljive izvore energije


Vlada Republike Srbije i Ministarstvo rudarstva i enegetike pokrenuli su aukcije za dodelu tržišnih premija za obnovljive izvore energije - vetroelektrane (400MW) i solarne elektrane (50MW).

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović kaže da je postupak aukcija digitalizovan, što obezbeđuje brzo, efikasno i transparentno sprovođenje procesa koji će za rezultat imati 450 novih zelenih megavata za privredu i građane u elektroenergetskom sistemu Srbije.

Tržišna premija je podsticaj za proizvodnju električne energije kojom država štiti proizvođača od promene tržišnih cena u odnosu na cenu koju proizvođač ponudi na aukciji tako što isplaćuje razliku između ponuđene cene na aukciji i tržišne cene. Ako tržišne cene budu veće od ponuđene cene proizvođača na aukciji, proizvođač će razliku platiti državi. Referentna tržišna cena za obračun tržišne premije je cena električne energije na srpskoj berzi (SEEPEX).

Maksimalnu cenu koju proizvođač OIE može ponuditi na aukciji definiše Vlada i ona iznosi 105 evra po megavat-satu za vetroelektrane, odnosno 90 evra po megavat-satu za solarne elektrane. Prednost za dobijanje podsticaja će imati oni investitori koji ponude najnižu cenu u odnosu na maksimalnu definisanu. Time se očekuje ostvarenje smanjenja troškova električne energije.

Ovo su ujedno i prve aukcije u okviru Trogodišnjeg plana sistema podsticaja, koji predviđa dodelu tržišnih premija za 1.300 MW za proizvođače iz obnovljivih izvora energije u naredne tri godine.

Tehničku pomoć za razvoj pravnog i regulatornog okvira za sprovođenje aukcija pruža Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), uz finansijsku podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i akcionara EBRD-a.

Na sajtu www.oieaukcije.mre.gov.rs navedeni su uputstvo i javni poziv za prijave na aukcije, a ukoliko zainteresovani imaju nedoumice u vezi sa prijavom, na njih će odgovoriti Komisija za sprovođenje aukcija. Prijave će se podnositi preko portala OIE aukcije tokom narednih 60 dana, odnosno do polovine avgusta tekuće godine.

Sprovođenju aukcija prethodilo je usvajanje izmena Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije ("Sl. glasnik RS", br. 40/2021 i 35/2023) (OIE) i pratećih podzakonskih akata kojima su stvoreni uslovi za bržu integraciju novih kapaciteta iz OIE u elektroenergetski sistem Srbije, uz očuvanje pouzdanosti i stabilnosti rada sistema i aktivno učešće EMS-a i EPS-a.


Izvor: Vebsajt Ministarstva rudarstva i enegetike, 14.06.2023.
Naslov: Redakcija