Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Više od 80 organizacija civilnog društva uputilo apel Ministarstvu pravde da se Nacrt hitno povuče iz procedure


Više od 80 organizacija civilnog društva uputilo je apel Ministarstvu pravde da hitno povuče iz procedure predloženi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku zbog brojnih propusta, kako u načinu njegove izrade, tako i u tekstu zakonskih rešenja koja nas udaljavaju od željenog stanja u oblasti vladavine prava.

Predloženi nacrt predviđa da će se, u slučaju neplaćanja sudske takse u zakonskom roku od osam dana, smatrati da je stranka odustala od podnetog podneska (tužbe, odgovora na tužbu, ili žalbe), čime građani koji nisu u mogućnosti da plate takse gube Ustavom zagarantovano pravo na zaštitu svojih interesa pred sudom. Smatramo da je nedopustivo da se ideja povećanja efikasnosti pravosuđa sprovodi ograničavanjem pristupa sudu građanima nametanjem administrativnih i finansijskih prepreka. Takvo rešenje nije u skladu sa civilizacijskim tekovinama kojima Srbija teži, a naročito nije prilagođeno aktuelnom socijalnom kontekstu našeg društva, i njegova primena u praksi bi mogla imati katastrofalne posledice.

Takođe ukazujemo na to da proces izrade Nacrta nije sproveden u skladu sa standardima transparentnosti i participativnosti, propisanim, između ostalog, i Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018). Tako, u sastavu radne grupe nije bilo predstavnika specijalizovanih organizacija civilnog društva, koje imaju svakodnevnu direktnu komunikaciju sa građanima, i zastupaju njihove interese u svom radu.

Iz tih razloga smatramo da postojeći nacrt nije moguće popravljati amandmanima, zbog čega i zahtevamo njegovo povlačenje. Pored toga, tražimo od nadležnog ministarstva da se u osnivanju nove radne grupe vode principima inkluzivnosti i participativnosti, i da u njenom sastavu budu zastupljeni predstavnici svih relevantnih i zainteresovanih društvenih grupa uključujući organizacije civilnog društva i medije koji putem tužbi trpe pritiske zbog svog rada i delovanja, a kako bismo zajedničkim naporima došli do kvalitetnog zakonskog teksta.

Izvor: Građanske inicijative, 14.06.2021.
Naslov: Redakcija