Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU


Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku održana je danas u Beogradu, a ministarka pravde Maja Popović istakla je da je taj zakon neophodno izmeniti kako bi se građanima omogućilo da pred sudom ostvare i zaštite svoja prava u razumnom roku i sa minimumom troškova.

Drugi razlog zbog kojeg se menja postojeći zakon jeste taj što su izmene predviđene i u Akcionom planu za unapređenje pozicije Srbije na Rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business listi za period 2020 – 2023. godine, dodala je ministarka Popović.

Prema njenim rečima, u nekim sudovima ročišta se zakazuju i po dve godine unapred, jer su pojedini sudovi preopterećeni, a sudije u tim sudovima zaduženi sa više od 3.000 predmeta u radu. Izmene odredaba o mesnoj nadležnosti u masovnim sporovima, kao što su sporovi pred bankama, biće omogućena ravnomerna raspodela predmeta u svim sudovima u Srbiji i rasterećeni sudovi najviše u Beogradu, što će ujedno omogući kraće trajanje postupka.

Nova zakonska rešenja predviđaju uvođenje mogućnosti elektronskog pokretanja i vođenja sudskih postupaka za advokate i građane korišćenjem aplikacije E–sud, dostavljanje elektronskim putem inicijalnih akata kojima se pokreće prvostepeni ili postupak po pravnim lekovima, unapređenje korišćenja sredstava za prenos i skladištenje zvučnih i video zapisa, dok odredbe o reviziji kao vanrednom pravnom leku imaju za cilj, između ostalog, ujednačavanje sudske prakse na celoj teritoriji Republike Srbije.

Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku predviđene su kao aktivnost u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 23, imajući u vidu standarde Evropske unije, praksu Evropskog suda za ljudska prava i praksu Ustavnog suda.

Na Javnoj raspravi učestvovali su članovi Radne grupe koji su pripremili zakonski tekst, a koja će biti proširena advokatima koje će delegirati Advokatska komora Srbije.

Izvor: RTV, 14.06.2021.
Naslov: Redakcija