Zastava Bosne i Hercegovine

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE RASPISALA KONKURS ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE ZA DOKTORSKE DISERTACIJE IZ OBLASTI PRIVREDE: Predloge za nagrade podnosi fakultet a incijativu za podnošenje predloga prema fakultetu mogu pokrenuti instituti, privredni subjekti, druge organizacije i pojedinci


Otvoren je konkurs za Godišnju nagradu Privredne komore Srbije za najbolje doktorske disertacije studenata fakulteta u školskoj 2018/2019. i 2019/2020. godini - radovi odbranjeni u periodu od 1. oktobra 2018. do 30. septembra 2019. i u periodu od 1. oktobra 2019. do 30. septembra 2020. godine - sa temama iz oblasti privrede.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 10. septembra 2021. godine Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda.

Dodeljuje se 10 nagrada za doktorske disertacije odbranjene u školskoj 2018/2019. godini i 10 nagrada za doktorske disertacije odbranjene u školskoj 2019/2020. godini.

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada.

Odluke o dodeli nagrada donosi odgovarajući žiri. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su Odlukom o dodeli nagrada koja se, kao i sve potrebne informacije, može dobiti u Privrednoj komori Srbije - Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.

Elektronska pošta: naucni.radovi@pks.rs   Kontakt telefoni: 063 82 29 767 i 066 87 51 023.

Objava konkursa

Formular - Podaci o kandidatima

Dopis fakultetima

Izvor: Privredna komora Srbije, 11.06.2021.
Naslov: Redakcija