Zastava Bosne i Hercegovine

NBS: Kretanje inflacije u maju


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija u maju iznosila je 3,6%, što je u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, kao i kretanjima u većini drugih zemalja.

Povećanje međugodišnje inflacije u maju vođeno je privremenim faktorima i u najvećoj meri posledica je niske baze iz prethodne godine, prvenstveno kod naftnih derivata, kao i povećanjem doprinosa kod cena povrća, koje su u maju, sezonski neuobičajeno, porasle.

Posmatrano na mesečnom nivou, potrošačke cene su u maju povećane za 0,5%, pri čemu su na mesečni rast cena najviše uticale više cene svežeg povrća, voća i mesa, prerađene hrane, naftnih derivata i odeće i obuće.

Bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) takođe je, u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, nastavila stabilno kretanje i u maju je iznosila 2,0% međugodišnje.

Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena.

Izvor: NBS, 11.06.2021.
Naslov: Redakcija